Protiprávní jednání - beseda s Policí ČR

Ve středu 5.6.2019 se šesté třídy zúčastnily besedy o protiprávním jednání. Žáci přímo od policisty slyšeli, co se považuje za přestupek a co už je trestný čin. Myslím si, že v mnohých případech byly děti velmi překvapené. Určitě je překvapila informace, že pokud si mezi sebou nadávají, podráží si nohy atd., dopuští se tak přestupku proti občanskému soužití. Tyto situace už klidně můžou být nahlášené na Policii ČR. Pokud ale někdo někomu vezme něco z batohu, jedná se už o trestný čin!!! Myslím si, že pro žáky byla tato beseda velkým přínosem.