Zájezd do Berlína

Zájezd do Berlína

     V pátek 31.5. se němčináři 7. až 9. třídy vydali brzy ráno na jednodenní zájezd do Berlína. Cestou nás provázela sympatická paní průvodkyně a řidič, který žil v Berlíně několik let, což pro nás bylo velké plus.

     Při příjezdu do města jsme absolvovali dvě krátké zastávky. První byla u Pamětního kostela císaře Viléma, jehož ruina se stala protiválečným pomníkem. Druhou zastávkou byla dominanta parku Tiergarten - Vítězný sloup, který byl v roce 1873 vztyčen jako pomník tzv. "válek za sjednocení Německa". 

     Autobus jsme opustili nedaleko Braniborské brány, odkud následovala pěší prohlídka města. Zastavili jsme se u budovy Říšského sněmu, od kterého jsme pokračovali k Památníku holocaustu, muzeu Topografie teroru a k bývalému hraničnímu přechodu mezi východem a západem Checkpoint Charlie. Odtud jsme již pospíchali na prohlídku Televizní věže, kde jsme měli zarezervovaný vstup. Věž je se svou výškou 368 m nejvyšším vyhlídkovým bodem ve městě. 

     Na Alexandrově náměstí jsme došli ke Světovým hodinám, které ukazují čas v nejznámějších městech světa. Jejich korunu tvoří rotující sluneční soustava. Následovalo volno, které někteří využili k občerstvení a jiní k nákupu v Primarku. Každopádně si každý přišel na své.

     Naše další kroky vedly k Neptunově kašně a na Muzejní ostrov kolem Berlínské katedrály, kde jsme se společně vyfotili. Protože jsme měli dostatek času a sil, nabídla nám průvodkyně bonus - návštěvu East Side Gallery nacházející se na břehu řeky Sprévy. Jedná se o nejdelší dochovaný souvislý kus Berlínské zdi. Zeď byla pomalována graffiti různého typu od umělců z celého světa. Většinou se jedná o náměty z historie města nebo dějin Německa. Je to největší galerie pod širým nebem na světě. Zde jsme celý zájezd zakončili a počkali na příjezd autobusu. Počasí nám po celou dobu přálo a sice unaveni, ale plni nových zážitků, jsme se vraceli domů.