Antigenní testy

  Informace školy k testování   29. 11. 2021

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření MZd proběhne

29. listopadu 2021 další testování na onemocnění COVID-19 na všech školách v ČR.

 Testování bude probíhat na stejném principu jako proběhlo v září s tím, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu žáka do školy, pokud není v pondělí přítomen).

 V případě pozitivního testu nebude docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény, ale situaci bude řešit místně příslušná KHS, kam škola případy nahlásí.

Testovat se bude pouze antigenními testy.

Z testování jsou vyňati žáci, kteří jsou buď očkováni nebo prodělali onemocnění před méně jak 180 dny a prokážou se OTN.

Testování není bariérové, proto pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokážou OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranu úst a nosu. Zaměstnanci jsou povinni nosit v tomto případě ochranu úst a nosu i venkovních prostorech.

Výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stejné jako v září (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem).   

 

V Nové Pace dne 24. 11. 2021                   Mgr. Milan Schlögl, ředitel školy