Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Oficiální termín zápisu ukrajinských dětí do 1. ročníku byl 2. 6. 2022. Ke vzdělávání bylo přijato jedno dítě.

INFORMACE/ІНФОРМАЦІЯ                             

o přijetí žáka k základnímu vzdělávání / про зарахування учня до початкової школи

Registrační číslo přiřazené základní školou/Pеєстраційний номер, призначений початковою школою:  101ZU-1/5-2022

Datum zveřejnění: 9. 6. 2022
__________________________________________________________________________________________

Dne 24. 6. 2022 doložili další rodiče potřebné dokumenty k přijetí jejich dítěte.

INFORMACE/ІНФОРМАЦІЯ                             

o přijetí žáka k základnímu vzdělávání / про зарахування учня до початкової школи

Registrační číslo přiřazené základní školou/Pеєстраційний номер, призначений початковою школою:   101ZU-2/5-2022

Datum zveřejnění: 27. 6. 2022
_________________________________________________________________________________________ 
  
Dne 30. 6. 2022 byla podána žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, po doložení všech potřebných dokumentů bylo vydáno 7. 7. 2022 rozhodnutí o přijetí.

INFORMACE/ІНФОРМАЦІЯ                             

o přijetí žáka k základnímu vzdělávání / про зарахування учня до початкової школи

Registrační číslo přiřazené základní školou/Pеєстраційний номер, призначений початковою школою:   101ZU-3/5-2022

Datum zveřejnění: 7. 7. 2022