Návrat žáků 2. stupně do školy

Vážení rodiče žáků 2. stupně, na základě usnesení Vlády ČR ze dne 26. dubna 2021 Vám oznamuji, že od 3. května 2021 bude  zahájen provoz i na 2.stupni 2021 základních škol:

 1) V pondělí dne 3. 5.  2021 nastoupí do školy žáci 6.A,6.B, 7.A, 7.B v 7: 40.

6. A, 6.B  vstoupí do školy předním vchodem u pošty,
7.A, 7.B   vstoupí předním vchodem u Levína,
 

Zde si žáky převezmou   učitelé a přejdou s nimi do kmenových tříd, kde se provede testování dětí. Každý žák bude testován v pondělí a ve čtvrtek první vyučovací hodinu. V případě, že v tyto dny nebude přítomen, bude testován při nástupu.
Žáci 8. A, 8. B, 9. A, 9. B se budou v tomto týdnu distančně vzdělávat z domova.

2) V pondělí dne 10. 5. . 2021   se cyklus obrátí.

8. A, 9.A   vstoupí do školy předním vchodem u pošty,
8.B , 9.B vstoupí předním vchodem u Levína,
 

Zde si žáky převezmou   učitelé a přejdou s  nimi do kmenových tříd, kde se provede testování dětí.

3) Žáci se budou takto po týdnu až do odvolání rotačně střídat.

 V Nové Pace  28. 4. 2021                                           Mgr. Milan Schlögl – ředitel školy