Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Nejnovější fotogalerie

Více informací

Novinky

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, srdečně Vás zveme na zápis do první třídy. Zápis proběhne v pátek 6.4.2018 od 14: do 18: hodin a v sobotu  7.4.2018 od 8:30 do 11:30 hodin. Škola nabízí kromě povinné výuky:  příjemné prostředí v tradiční budově, individuální přístup k dětem, možnost slovního hodnocení, možnost navštěvovat školní družinu, výuku informatiky (4. – 9. roč.), nápravu...

Školní poradenské pracoviště

Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Škola klade důraz na vzájemnou informovanost , spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků. Ředitel školy: Mgr. Milan Schlögl – 604364247 Zástupce ředitele: PaedDr. Jarmila Tázlarová – 733642164 Výchovný poradce (kariérový poradce): Mgr. Ivana Tůmová – 608515730 Školní metodik...

Exkurze Liberec

EXKURZE LIBEREC Dne 1. 11. 2017 se třídy 3. A a 3.B vypravily do Liberce. Navštívili planetárium v IQ LANDII a IQPARK. V IQPARKU jsme měli možnost zkusit si spoustu úžasných atrakcí( např. moderování). Zde jsme si také mohli koupit nějaký suvenýr. Nejvíce se mi líbilo v planetáriu. Souhvězdí, vesmírná raketa, planety a to vše jako na dlani. Výlet...

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 V souladu s Volebním řádem školské rady ZŠ Nová Paka, Komenského 555 vyhlašuji volby do ŠR  pro volební období  leden 2018 – prosinec 2020 a to ve dvou etapách. a)Volby zástupců pedagogických pracovníků – uskuteční se dne 30. 11. 2017. Za tímto účelem jmenuji volební komisi ve složení Jarmila Tázlarová, Marcela Ferklová a Lukáš Macák. Těmto třem členům VK...

Výzva MŠMT č. 02_16_022

Výzva MŠMT č. 02_16_022   Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002993 Název projektu: „AMOS22“ Číslo jednací projektu: MSMT-34923/2016-8 Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří na naší škole osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta a...

Více informací