Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Kontakty

Základní škola Nová Paka
Komenského 555
509 01 Nová Paka

IČO: 49305620
IZO: 049305620
RED_IZO: 600092127

vedení školy

ředitel: Mgr. Milan Schlögl
zástupkyně ředitele: PaedDr. Jarmila Tázlarová

kontakty

tel.: 493722420
fax: 493723700
mail: skola@zsnovapaka.cz
web: www.zsnovapaka.cz

Zápis

Pozvánka k zápisu  5. a 6. 2 2016

 

Na základě nového zákona je nutné, aby při zápisu byli oba zákonní zástupci. K zápisu přineste své občanské průkazy a rodný list dítěte. V případě vážného důvodu neúčasti jednoho z Vás, je potřeba mít jeho písemný souhlas (bez notářského ověření) s tím, že Vaše dítě bude plnit povinnou školní docházku v naší škole.

 

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. — Jan Amos Komenský

Nejnovější fotogalerie

Více informací

Novinky

Bezpečnost dětí na PC

V rámci prevence jsme pro vás připravili informace o bezpečnosti dětí na...

Etiketa stolování

24.11. absolvovaly  3.třídy  dvě  hodiny ,,Etikety stolování“. Děti si vyzkoušely nejen jak držet příbor, správně ho používat, ale i jak připravit slavnostní prostírání stolu. Praktickou součástí hodiny byl také příchod do restaurace, posazení ke stolu či dodržování hygienických pravidel při stolování. Mgr.Radka Drobná, lektorka, pochválila děti za pozornost a za dobré zvládnutí úkolů. Tato dvouhodinovka navázala na loňský celoplošný...

UPOZORNĚNÍ – žloutenka ve škole

Vážení rodiče, ve škole se vyskytla akutní virová hepatitida typu A (žloutenka – jeden případ). Vedení školy se důsledně řídí pokyny Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje. V souladu s těmito pokyny vydávám toto nařízení: Ve škole jsou od okamžiku zjištění výskytu realizována protiepidemická opatření dle pokynů Krajské hygienické stanice. Dále se škola řídí aktuálními radami a doporučeními dětských praktických...

Změny zápisu (OŠD) pro šk. rok 2017/18

Informace rodičům dětí, které půjdou k zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2017/18   Vážení rodiče, dnem 1. 9. 2016 nabývá účinnosti novela školského zákona, která přináší důležité změny  pro průběh zápisu do první třídy a při vyřizování žádostí o odklad školní docházky. §36 (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to...

Školská rada

Zápis z jednání školské rady   Datum:  20.10.2015   Přítomni: P.Jeřábek, J.Hendrych, D.Kulhánková, O.Viková, M.Pospíšil, J.Věchtová Omluveni: I.Tůmová, E.Tauchmanová, I.Hykyšová   Host. M.Schlögl – ředitel školy   Pořad schůze: Schválení výroční zprávy za rok 2014/16 Pro: všichni zúčastnění Informace o zahájení školního roku 2015/16 Zhodnocení oslav 110.let výročí školy Informace s o projektech Výzva 56 – čtenářská gramotnost Výzva 57 –...

Více informací