Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Nejnovější fotogalerie

Více informací

Novinky

Speciální pedagog

Základní škola vyhlašuje konkurz na místo speciálního pedagoga pro předmět speciálně pedagogické péče. Počet vyučovacích hodin – 2. Přihlášky posílejte na adresu...

Ředitelské volno

Ředitel školy   na dny 30. dubna  a 7. května 2018 vyhlašuje  ředitelské volno   podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona z provozních...

Dopravní soutěž o „POHÁR STAROSTŮ“

Ve středu 18. 4. 2018 se uskutečnil na dopravním hřišti v Nové Pace pátý ročník dopravní soutěže „POHÁR STAROSTŮ“, tentokrát pod záštitou starostky obce Vidochov. Soutěž je určena pro čtyřčlenná družstva (dva chlapci, dvě dívky) žáků pátých tříd. Žáci soutěží ve znalostech pravidel silničního provozu (teoreticky – testy, prakticky – jízda na kole na dopravním hřišti), další disciplínou je jízda...

Jarní recitační soutěž

Jarní recitační soutěž

ZÁPIS 2018

Výsledky přijímacího řízení – zápis dětí do 1. třídy Ve dnech 6. – 7. 4. 2018 byla vydána rozhodnutí s následujícími čísly jednacími         číslo jednací   1. 66/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 2. 67/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 3. 68/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 4. 69/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 5. 70/2018 Přijat k základnímu vzdělávání 6....

ZÁPIS 2018

     Druhým rokem se konají zápisy dětí k povinné školní docházce na všech školách v měsíci  dubnu. Termín zápisu na naší škole byl stanoven na pátek 6. a sobotu 7. 4. 2018. K zápisu se dostavilo se svými rodiči celkem 55 dětí. Přijato bylo 50 budoucích prvňáčků (27 chlapců a 23 děvčat). Pro pět dětí zažádali jejich rodiče o odklad povinné...

Více informací