Dílničky pro předškoláky 2019

Dílničky pro předškoláky 2019

Ve středu 6. března se uskutečnilo poslední setkání budoucích školáků s učiteli školy před jejich zápisem k povinné školní docházce. Jednalo se o velmi neformální setkání - "Jarní dílničky", které patří mezi tradiční akci před zápisem. Se svými rodiči přišlo přes třicet budoucích prvňáčků, kteří si pod vedením paní učitelek zhotovili několik drobných výrobků. Děti pracovaly s papírem, lepily, vybíraly barvy, dokreslovaly, ... Především se nenásilnou formou seznámily s prostředím, kde bude za několik týdnů probíhat zápis dětí do první třídy, měly možnost zbavit se ostychu při komunikaci s, pro ně, neznámými učiteli.
Děkujeme všem rodičům, kteří své děti na dílničky přivedli a nezbývá než se těšit na další setkání, tentokrát již při oficiálním zápisu.