Vzdělávací program Semiramis 4.A

Vzdělávací program Semiramis 4.A

Ve středu 27.3.2019 jsme se, tento školní rok již podruhé, setkali s našimi školitelkami Eliškou a Terezou z Centra primární prevence Semiramis se sídlem v Hradci Králové. Téma našeho setkání neslo název Já mezi ostatními. Pracovali jsme na uvědomění si vlastních zálib, koníčků a vlastností, které máme s ostatními spolužáky společné. Zahráli jsme si hry spojené s tímto tématem a pracovali ve skupinkách, které nám díky tomuto zajímavému rozdělení vyšly. Setkání trvalo 3 vyučovací hodiny a těšíme se na příští školní rok, kdy nás čeká téma počítačů, sociálních sítí a hrozby s nimi spojenými.