Talenty pro firmy „T-profi“ –  krajské kolo

Talenty pro firmy „T-profi“ – krajské kolo

Po vydařeném a zajímavém okresním kole soutěže pořádané Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, která se konala v prostorách Centra odborného vzdělávání SŠSE v Nové Pace dne 30. října, jsme se dne 16. listopadu 2018 zúčastnili kola krajského, které se konalo v Hradci Králové v Kongresovém centru ALDIS.

Zde změřilo své „síly“ celkem sedm týmů včetně týmu polského. Pravidla byla shodná s kolem okresním. Týmy měly tentokrát za úkol smontovat ze stavebnice MERKUR nákladní lanovku. Na tom, jak se náš tým chopil od začátku práce, na jejím rozvržení a námi dospělými velmi kladně hodnocené spolupráci našich páťáků se středoškoláky, byla vidět zkušenost získaná v kole okresním. Vzhledem ke složitosti konečného modelu byl porotou prodloužen i čas jeho odevzdání.

Na rozdíl od kola okresního nebyl právě čas odevzdání tím rozhodujícím pro výsledné umístění. Naopak. Tým, který byl hotov s velkým časovým náskokem před ostatními, skončil mezi posledními. Porota totiž velmi přísně posuzovala nejen správnost konstrukce lanovky (v souladu s technickou dokumentací), ale také pevnost všech spojů. Součástí hodnocení byla i komunikace mezi členy týmu, jejich spolupráce a v neposlední řadě i pořádek na pracovním stole v průběhu celé montáže.

Náš tým pod vedením pana Ondřeje Vaněčka z firmy Enika.cz s.r.o. se umístil na krásném čtvrtém místě.

Našim žákům 5. B: Denise Novákové, Martinu Petrovi a Vojtovi Špůrovi, kteří byli opravdu platnými členy celého týmu, patří dík za vzornou reprezentaci školy.