Beseda pro žáky 6. ročníku – Kyberšikana a kybergrooming

Beseda pro žáky 6. ročníku – Kyberšikana a kybergrooming

V úterý se žáci 6. tříd v rámci projektu E- Bezpečí zúčastnili dvouhodinové besedy. Téma bylo Kyberšikana a kybergrooming.

Žáci tuto besedu hodnotili kladně. Mohli se tak seznámit se základními informacemi z této oblasti. Poutavé byly i jednotlivé případy, se kterými se pracovníci centra setkávají.

Tato beseda byla pro žáky zdarma. Moc děkujeme.