Talenty pro firmy „T-profi“

Talenty pro firmy „T-profi“

Dne 31. 10. 2018 jsme se zúčastnili okresního kola soutěže pořádané Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Soutěž se konala v prostorách Centra odborného vzdělávání SŠSE v Nové Pace.

Soutěž má zajímavý formát. Je určená pro žáky pátých tříd a studenty druhého ročníku střední školy, kteří tvoří, zastoupeni vždy třemi účastníky, společný tým. Každý tým byl doplněn jedním pedagogem a zástupcem některé ze tří firem: Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Enika.cz s.r.o. a SQS Vláknová optika a.s. Zástupci firem byli zároveň kapitány týmů.

Takto sestavené týmy řešily zadaný úkol: ze stavebnice MERKUR sestavit podle montážního návodu dopravní pás s generátorem a regulátorem. Soutěž prověřila u všech soutěžících především trpělivost, jemnou motoriku a vytrvalost, neboť udržet pozornost a téměř tři hodiny pracovat na společném díle, není nic snadného.
Týmy byly velmi vyrovnané. Všem se podařilo úkol splnit a sestavený dopravní pás v daném limitu rozpohybovat.

O vítězi tak rozhodly drobnosti, především čas odevzdání, který byl u vítězného týmu o pár minut kratší. Za naší školu se zúčastnili žáci 5. A. Barbora Mühlová, Mariana Mühlová a Nina Šulcová (tým č. 1), Šimon Militký, Patrik Ponikelský a Matyáš Vitvar (tým č. 3) a žáci 5. B, kteří byli členy vítězného týmu č. 2: Denisa Nováková, Martin Petr a Vojtěch Špůra.

Všichni soutěžící získali diplom a drobné dárky. Vítěznému týmu je navíc odměnou postup do krajského kola soutěže, které se bude konat 16. listopadu 2018 v Hradci Králové.

Všem soutěžícím patří dík za vzornou reprezentaci školy.