Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Ivana Tůmová. Na ní se můžete obracet vždy o konzultačních dnech nebo třídních schůzkách. Kromě toho je vždy k dispozici po předběžné domluvě. Nejvíce využívají výchovnou poradkyni rodiče žáků devátých tříd, jejichž děti se rozhodují o svém budoucím povolání.