BIOS je je dnes evidovaný jako Oddíl mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody. Jeho mateřskou organizací je ČSOP Křižánky – Jičín. Pracují v něm děti ze ZŠ a ZvŠ v Komenského ulici. Mnohé schůzky se ale konají v DDM Stonožka. Tam se scházejí zájemci z obou škol. Všichni v domě dětí nám velice vycházejí vstříc. Využíváme jejich kuchyňku, zařízení, klubovnu, možnost přespání v budově.

Alenka Končická se stala vedoucí části dětí,které jsou organizovány v DDM, její spolupracovníci nám často pomáhají. Připraví nějaké překvapení, uvaří oběd či večeři, po celodenní akci nás přivítají čajem a nějakou specialitou u ohně před vodáckou klubovnou …

Oddíl tedy vedeme ve dvou lidech. Mimo zaměstnanců ze Stonožky nám pomáhají rodiče dětí a naši kamarádi. Již tradicí se stalo pečení chleba ve skutečné, dřevem vytápěné peci v chalupě Martina Duczynského.

BIOS vznikl na podzim roku 1984, ve vší skromnosti jsme si již vloni připomněli 20 let jeho existence. V počátcích jsme se zaměřovali na krátkodobé aktivity zúročené pěkným umístěním v přírodovědných soutěžích typu „Zlatý list“. Tam se ale uplatňovala jen část dětí, které byly zapojeny i v poznávačkách a biologické olympiádě. Proto jsme přivítali v té době populární hnutí „Brontosaurus“. Smyslem byla pomoc životnímu prostředí, objevování míst, která by se dala zrekultivovat, využít, zlepšit. Mohl se zapojit celý oddíl. A tak jsme například pomáhali budovat robinzonské hřiště při III. mateřské školce, začali spolupracovat s novopackou ZO ČSOP a zúčastňovat se akcí koordinovaných pro více kolektivů. Bylo to například celostátní sčítání kání, „Kyselé deště“, „Společná oblaka“, dostali jsme se i do národního kola a získali Zlatého BRONTOSAURA.

Dnes je činnost rozdělena do tří oblastí

Základem jsou výlety, cestování, poznávací pobyty. Když kluky a děvčata zajímá nějaká přírodnina či jev v krajině, pokoušíme se o určení, poznání. Je mnohem lepší určit, popsat rostlinu či živočicha přímo v přírodě, v přirozeném prostředí…Navíc se tvoří vztah, návyky chování ke všemu živému.

Do té druhé oblasti patří vše co vede k přímé pomoci přírodě či její popularizaci mezi dětmi. Den Země, „Ukliďme Zemi“, naučné stezky, brigády, spolupráce s CHKO Český ráj – s paní ředitelkou RNDr.Lenkou Šoltysovou, setkávání s Brontíky z Poličky,štědrovečerní a silvestrovské zdobení stromků pro zvířátka v lese…- to je výčet některých pravidelných akcí.Proto jsme přivítali i aktivitu DDM „Otvírání studánek“ či nabídku na pomoc Stanici hendikepovaných živočichů v Libštátě u Semil.

A poslední oblast souvisí se zábavou, hrami, oddílovým soutěžením,nočním dobrodružstvím a přespáním ve Stonožce, hledáním drahých kamenů,půlnočním kvílením na Pecce..( To jsme se v červnu 2004 loučili s končícím školním i biosáckým rokem za přítomnosti bílé paní a mnoha strašidýlek i ochotného pana kastelána.)

Podobné loučení jsme zopakovali na chalupě manželů Stuchlíkových v Arnoštově v červnu 2005. Tradicí se staly i sjezdy Jizery a Orlice. Vstříc nám vycházejí bratři Kučerové, využili jsme i rafty a vybavení od vodácké party Křížkových.

Během let se vytvořila parta rodičů, kteří s námi začali chodit na výpravy. Postupně začali sami přicházet s nápady kam jet, které místo navštívit,co podniknout. Dnes je s námi vždycky několik „dospěláků“. A společně nám je hezky.

Mezi „nejvěrnější“ patřili po mnoho let manželé Alenka a Marek Končičtí. S Alenkou jsme od roku 2003 začali vést oddíl společně, Marek připravoval zázemí. Zemřel v prosinci 2004, chybí nám.

V současné době máme mnoho spolupracovníků. Máme se „kam obrátit. Poděkovat všem adresně je úkol nevděčný. Jak sestavit pořadí maminek a tátů, kteří nejvíc pomáhají. Lidí, kteří nám připraví exkurzi, besedu, popovídání. Zajistí finance na dokumentaci, rozvoj aktivit ?

Takže – MOC DĚKUJEME všem, kdo BIOSu pomáhají.

A jen pro zajímavost. Každý z deseti měsíců roku děláme v průměru dvě víkendovky (sobota či neděle). Také tří- čtyřdenní pobyt v Poličce, spaní v DDM či ubytovně v Boskovských jeskyních, CHKO atd.

V době nastupujícího jara děláme nějakou akci každý víkend.

Za rok 2004 a 2005 jsme poprvé provedli přibližný součet hodin, které děti mohly v kolektivu BIOSu strávit. Nepočítali jsme dobu spánku na výletech a v DDM. Vyšlo nám hodně přes 200 hodin !

Chceme realizovat mnoho záměrů.

V duchu myšlenky „Skutečný vztah, skutečná láska k Zemi, přírodě, lidem… vzniká jen poznáním“