Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Začátek školního roku

Publikoval

V pátek odpoledně jsme přivítali v prostorách školy první adepty školní docházky – žáčky přípravné třídy. Po zahájení a přivítání vedením školy a třídní učitelkou Marcelou Jaklovou byli žáčci i rodiče seznámeni s chodem školy. V pondělí 2. září již začala povinná školní docházka pro nových 57 prvňáčků, kteří byli rozděleni  do dvou tříd  pod vedením Mgr. Jany Komárkové a Mgr. Zdeňky Kaplanové.   Paní učitelky po úvodním uvítání ředitelem školy prvňáčky ošerpovaly a předaly pamětní list k zahájení povinné školní docházky. Po slavnostním ceremoniálu se rodiče s dětmi přemístili do kmenových tříd, kde byli podrobně informováni o následných dnech, které je očekávají. Všem žáčkům a žačkám i jejich rodičům přejeme mnoho úspěchů ve školní...

Více informací

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Publikoval

Organizace 2. září 2013 Slavnostní uvítání prvňáčků se bude konat v aule školy od 8:00 hod. Žáci přijdou se svým doprovodem (rodiče, prarodiče, …) do školy vchodem od Levína, nebudou se přezouvat! První den přijdou bez školní tašky, bez přezůvek. Po slavnostním zahájení se všichni přesunou se svými třídními učitelkami do svých tříd, kde se dozví další potřebné informace. Předpokládaný konec do 10:00 hod. Již první den je možné využít školní družinu, která je denně otevřena. ranní: od 6:30 hod. do začátku vyučování odpolední: po skončení vyučování do 15:30 hod. Organizace 3. září 2013 Pro žáky prvních tříd bude otevřen druhý vchod (od Levína) v době od 7:20 hod. do 7:40 hod. Žáci budou chodit nepřezutí přímo do své třídy. Do šaten půjdou s paní učitelkou v době, kdy již nebudou v šatnách starší žáci. Výuka probíhá denně od 7:40 hod. do 11:20 hod. (4 vyučovací...

Více informací