Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Angličani, Holanďani, Lotyši, Poláci, Španělé a Turci obdivovali naši školu

Publikoval

Na Základní škole Komenského  pracujeme na anglickém projektu v rámci grantu Comenius s názvem Health is Wealth – Healthy People For a Prosperous Europe (Zdraví je bohatství).  Našimi partnery jsou školy ze španělského Ovieda, holandského Zwolle, polského Kornowace, tureckého Istanbulu, anglického města Hull a lotyšského Balvi. Učitele a jejich studenty jsme na konci října přivítali u nás ve škole, kde jsme připravili bohatý program.  Žáci prezentovali práce, které se týkaly zdravého životního stylu, dozvěděli jsme se o trzích ovoce a zeleniny v okolích škol, zhlédli jsme videa, jež ukazovala sklízeň na školních pozemcích. Naši žáci ukázali studentům z ciziny interiér ZŠ Komenského, skupinky se pak účastnily výuky ve třídách. Při prohlídce tříd, sportovní haly a odborných učeben učitelé nešetřili chválou. Vysoce hodnotili nejen technické vybavení, ale i výzdobu a celkovou příjemnou atmosféru našeho vzdělávacího zařízení.  Se studenty a učiteli jsme si také prohlédli Klenotnici, Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie či Třídičku odpadů na Přibyslavi. Dále jsme podnikli celodenní výlet do Harrachova, kde nás čekala prohlídka skláren a cesta k Mumlavským vodopádům. Program byl pestrý, vznikla nová přátelství, k výměně zkušeností z pedagogické práce došlo i mezi učiteli. Dospělí i studenti přijali s povděkem vše nabídnuté, velmi si pochvalovali ubytování v rodinách. Tímto děkuji rodinám, které ubytovali žáky z ciziny, kolegům za pomoc a vedení školy za podporu. Katka...

Více informací

Turecko – Istanbul

Publikoval

Vybraní žáci z devátých tříd naší školy (tentokrát Tomáš Vydra, Jan a Michal Čílovi), kteří se účastní projektu Comenius s názvem Health is Wealth (Zdraví je Bohatství), navštívili druhý květnový týden Istanbul, největší město Turecka, které se rozkládá na evropském i asijském kontinentu. Istanbul má zhruba 15 milionů obyvatel a každým rokem se populace zvedá cca o 300 tisíc lidí. Byl to pro nás tedy velký zážitek a obrovská zkušenost. Jak se říká, „jiný kraj, jiný mrav“. Studenti bydlí v rodinách, takže měli možnost srovnání maminčiny a turecké kuchyně, např.  jedli na zemi (někteří Turci nejedí na stole, ale ubrus mají slavnostně rozprostřen na zemi), ochutnali turecký kebab a jejich  přesládlý med, okusili i pálivá jídla, pili silný turecký čaj. Vyzkoušeli i pravé turecké záchody. Ve škole pro nás připravili uvítací program, prohlédli jsme si učebny a třídy, které byly velmi prostě vybaveny. Škola se nacházela v chudší čtvrti s mnoha přistěhovalci a samozřejmě i ortodoxními muslimy, ale bylo nám řečeno, že problémy týkající se náboženských či rasových otázek řeší jen miminálně, protože istanbulští obyvatelé jsou na různé národnosti jednoduše zvyklí. Žáci prezentovali témata týkající se zdravého životního stylu, tentokrát smysluplné trávení volného času o prázdninách (budu trávit méně času u počítače, jíst více ovoce a zeleniny, pojedu na kole, čas s přáteli strávím venku v přírodě…) Poté představili školní zahradu a ukázali, co zaseli, jak nám zeleninová zahrádka roste a vzkvétáJ Turečtí přátelé nám také ukázali krásy Istanbulu.  Obdivovali jsme nádhernou Modrou mešitu a chrám Hagia Sophia, sledovali jsme čilý lodní ruch na Bosporské úžině, viděli Palác Topkapi a přesvědčili jsme se o tom, jak vypadá pravý turecký „Bazar“. Přesvědčili jsme se o tom, že i třicet kilometrů se dá jet dvě hodiny, auta na sebe neustále troubí, rychlejší vyhrává. Istanbul je nádherné kosmopolitní město, ale „doma je...

Více informací

Kornowac v Polsku byla dalším zastavením v projektu Comenius

Publikoval

V říjnu se se všichni účastníci projektu Comenius, v kterém jsme zapojeni,  setkají v Nové Pace. Za necelý měsíc poletíme do tureckého Istanbulu. Minulý měsíc nás vřele přivítali polští přátelé v městečku Kornowac. Žáci a žákyně bydleli v rodinách, navazovali nová kamarádství, ochutnali typická polská jídla, měli možnost se zúčastnit tradičního velikonočního workshopu. V Polsku jsme prezentovali trávení volného času v okolí Nové Paky, na rozdíl od ostatních skupin bylo u nás zpracováno i zimní období. Ukázali jsme, co zamýšlíme s naší školní zahrádkou, jakou zeleninu budeme pěstovat a jak jí poté budeme konzumovat:)  V Polsku jsme se dozvěděli zajímavé informace o jejich biohospodaření, nakládání s odpady, třídění odpadu, přípravě pitné vody, čištění odpadních vod…) Také jsme podnikli celodenní výlet do okolí městečka Wisly, které je nejen střediskem zimních sportů, ale i bydlištěm skokana na lyžích Adama Malyše. V době, kdy žáci tvořili ve skupinách, byl prostor pro výměnu zkušeností mezi pedagogy. Hovořili jsme o enviromentu, konkrétní pomoci přírodě, práci s přírodními materiály, a také jsme připravovali program do tureckého Istanbulu....

Více informací

Deváťáci v Holandsku

Publikoval

Na Základní škole Komenského v Nové Pace již půl roku pracujeme na anglickém projektu v rámci grantu Comenius s názvem Health is Wealth – Healthy People For a Prosperous Europe (Zdraví je bohatství).  Našimi partnery jsou školy ze španělského Ovieda, holandského Zwolle, polského Kornowace, tureckého Istanbulu, anglického města Hull a lotyšského Balvi. Žáci navštěvují kroužek „Comenius“ pod vedením paní učitelky Krskové a připravují prezentace, brožury, videa i krátké filmy na téma zdravého životního stylu, využití volného času, typické sporty naší země, vytvářejí plány pro zeleninovou zahrádku, přemýšlejí o tom, jaká jídla jídla jsou pro teenagery vhodná, zjišťují, co nabízí školní jídelna atd. První březnový týden se uskutečnila již druhá projektová schůzka, tentokrát jsme navštívili Holandsko, rovinatou zemi tulipánů, větrných mlýnů a cyklistů, konkrétně pak město Zwolle. Během tří dnů jsme si prohlédli školu našeho partnera ve Zwolle –AOC de Groene Welle, která je zaměřená na faunu a floru (naše zemědělská škola „trochu jinak“. Zúčastnili jsme se několika vyučovacích hodin, zejména pak anglického jazyka, floristiky, kde si žáci sami vyrobili vázanou kytici, nebo hodin zoologie. Mezinárodní spolupráce pak pokračovala přípravami společných projektů na předem daná témata, která se týkala zdravého životního stylu a byla zakončena prezentacemi vybraných žáků. Naši holandští přátelé pro nás také zorganizovali výlet po okolních farmách, kde jsme se seznámili s výrobou kozích sýrů, viděli jsme a „cítili jsme“  bio chov prasat, mohli jsme si zakoupit výrobky místních farmářů. Nedílnou součástí Holandska, zejména v době poolympijské, je rychrobruslení, které jsme si také mohli vyzkoušet. Někteří z nás okusili nejen chuťe holandských sýrů, ale i tvrdost jejich rychlobruslařského ledu. Holandsku jsme dali po týdnu sbohem a už se těšíme v dubnu do polského Kornowace.  ...

Více informací

Comenius začal ve španělském Oviedu

Publikoval

První schůzka našeho anglického projektu Comenius s názvem Health is Wealth (zdraví je bohatství) proběhla první listopadový týden ve španělském Oviedu. Žáci osmých a devátých tříd ze ZŠ Komenského , kteří jsou do projektu zapojeni, se scházejí každé pondělí v počítačové učebně. Pro schůzku ve Španělsku měli za úkol vytvořit logo projektu, prezentovat naše město  a školu, a také připravit povídání o našich typických vánočních receptech. V Oviedu jsme si prohlídli nejen krásy tohoto historického města, ale samozřejmě také pořadatelskou školu. Poté se vybíralo nejzajímavější logo, které bude umístěno na každém výstupu, prezentaci, videu… Za všechny země (Španělsko, Polsko, Turecko, Holandsko, Velká Británie, Lotyšsko a ČR) hlasovali pouze koordinátoři projektů, tj. jedna země = jeden hlas a naše logo se umístilo na druhém místě! Poté následovalo promítání připravených prezentací. Prezentace mých žáků byla velmi oceňována a po shlédnutí videa se zástupci našich spřátelených měst těší na příští říjen k nám, do Nové Paky....

Více informací