Š k o l n í j í d e l n a, Komenského 555, Nová Paka

Prodej stravného na říjen 2018

25.9. 2018
7,30 – 11,- hod, 12,- – 15,- hod
26.9. 2018
7,30 – 11,- hod, 12,- – 15,- hod
1.10. 2018
7,30 – 11,- hod, 12,- – 15,- hod
2.10. 2018
7,30 – 11,- hod, 12,- – 13,30 hod

Upozornění
Pro 1.přihlášení ke stravování dětí, žáků je třeba vyplnit „ Přihlášku ke stravování“ (tiskopis naleznete http://zsnovapaka.cz/rubrika/skolni-jidelna/ )

V Nové Pace 19.9.2018 Bc. M.Krejcarová