Š k o l n í j í d e l n a, Komenského 555, Nová Paka

Prodej stravného na květen 2018

26.4. 2018
7,30 – 11,- hod
12,- – 15,- hod
27.4. 2018
7,30 – 11,- hod
12,- – 15,- hod
2.5. 2018
7,30 – 11,- hod
12,- – 15,- hod
3.5. 2018
7,30 – 11,- hod
12,- – 13,30 hod

Upozornění
Pro 1.přihlášení ke stravování dětí, žáků je třeba vyplnit „ Přihlášku ke stravování“ (tiskopis naleznete http://zsnovapaka.cz/rubrika/skolni-jidelna/ )

V Nové Pace 19.4.2018 Bc. M.Krejcarová