Přihlašovací údaje

Pro první přihlášení na adrese http://zsnovapaka.cz/jidelnicek-objednavky-pres-internet/ je uživatelské jméno a heslo stejné.
Uživatelské jméno se vytváří z prvních 5 písmen příjmení (kratší příjmení se vypíše celé) bez diakritiky (háčky a čárky) a k těmto 5 písmenům se připojuje evidenční číslo strávníka  z programu (k dispozici v kanceláři ŠJ).
Například:

Nováková Marie,ev.č. 109          novak109
Šíp Karel,ev.č. 189               sip189

Změna hesla

P O Z O R ! Důrazně doporučujeme heslo změnit po prvním přihlášení. Změnu hesla provedete v menu Nastavení. Zde je nutno zadat 2x nové heslo a potvrdit volbou Změnit údaje.
Pokud se vám podaří zapomenout vaše nové heslo, můžete požádat v kanceláři ŠJ o vygenerování úvodních přihlašovacích údajů.

Objednávání

Internetové objednávky ve spojení s programem Jídelna přináší jedno omezení. Objednávky přes internet jsou přesnou kopií dat o uživatelích, která jsou posílána do terminálu, což znamená, že objednávky lze uplatnit jen v rozsahu 2 týdnů, tak jako v terminálu.
K objednávání můžete využít 3 pohledy:
denní …zde je možno vpravo v kalendáři vybírat ze dnů, ve kterých je povoleno objednávat. Ty jsou barevně odlišeny od ostatních dní (bledě růžová),
v případě, že již máte ve dni nějaké objednávky, podbarví se políčko modrou barvou.
V levé části okna se zobrazuje seznam chodů s tlačítky, které umožnují zadávat/rušit objednávky, pokud jsou splněny podmínky ke změně objednávky. Jestliže je objednávání znemožněno, umístěte kurzor myši nad název chodu, otevře se informační bublina a důvod znemožnění změny objednávky..např.objednávky jsou již uzavřeny. U tlačítek jsou také zobrazeny informace o počtu objednaných kusů, ceně,chodu a popis jídla, které si objednáváte. Můžete objednat nejvýše 1 ks jídla daného typu denně. Pokud máte objednán Oběd 1 a chcete Oběd 2, zrušte Oběd 1, a tím se vám uvolní možnost objednat Oběd 2. Každá změna, objednání či rušení objednávky se znázorní šedým tlačítkem a textem: „Čeká se na potvrzení objednávky terminálem“. Objednané jídlo musí jídelna potvrdit přenosem vaší objednávky do systému. Teprve poté se změna projeví v terminálu a text u tlačítka zmizí.

Sledování objednávek

V menu Objednávky lze sledovat stav vlastních objednávek podle počtu objednaných kusů . Zda byl chod odebrán a v jakém množství, určuje položka počet vydaných kusů .Zpětná kontrola počtu vydaných kusů je možná jen v období, na které lze objednávat, obvykle 2 týdny. Prakticky to znamená, že jsou zde počty vydaných kusů v aktuálním týdnu.
Menu Platby v offline verzi internetových objednávek zachycuje pouze peněžní zůstatek ke konci posledního otevřeného období. Po automatickém rozpisu objednávek jsou do zůstatku započítány i rozepsané objednávky následujícího měsíce. Kredit je potom nižší, než je na konci aktuálního měsíce.
V Nové Pace 26.8.2013