Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Objednávky přes internet

Publikoval

Přihlašovací údaje Pro první přihlášení na adrese http://zsnovapaka.cz/jidelnicek-objednavky-pres-internet/ je uživatelské jméno a heslo stejné. Uživatelské jméno se vytváří z prvních 5 písmen příjmení (kratší příjmení se vypíše celé) bez diakritiky (háčky a čárky) a k těmto 5 písmenům se připojuje evidenční číslo strávníka  z programu (k dispozici v kanceláři ŠJ). Například: Nováková Marie,ev.č. 109          novak109 Šíp Karel,ev.č. 189               sip189 Změna hesla P O Z O R ! Důrazně doporučujeme heslo změnit po prvním přihlášení. Změnu hesla provedete v menu Nastavení. Zde je nutno zadat 2x nové heslo a potvrdit volbou Změnit údaje. Pokud se vám podaří zapomenout vaše nové heslo, můžete požádat v kanceláři ŠJ o vygenerování úvodních přihlašovacích údajů. Objednávání Internetové objednávky ve spojení s programem Jídelna přináší jedno omezení. Objednávky přes internet jsou přesnou kopií dat o uživatelích, která jsou posílána do terminálu, což znamená, že objednávky lze uplatnit jen v rozsahu 2 týdnů, tak jako v terminálu. K objednávání můžete využít 3 pohledy: denní …zde je možno vpravo v kalendáři vybírat ze dnů, ve kterých je povoleno objednávat. Ty jsou barevně odlišeny od ostatních dní (bledě růžová), v případě, že již máte ve dni nějaké objednávky, podbarví se políčko modrou barvou. V levé části okna se zobrazuje seznam chodů s tlačítky, které umožnují zadávat/rušit objednávky, pokud jsou splněny podmínky ke změně objednávky. Jestliže je objednávání znemožněno, umístěte kurzor myši nad název chodu, otevře se informační bublina a důvod znemožnění změny objednávky..např.objednávky jsou již uzavřeny. U tlačítek jsou také zobrazeny informace o počtu objednaných kusů, ceně,chodu a popis jídla, které si objednáváte. Můžete objednat nejvýše 1 ks jídla daného typu denně. Pokud máte objednán Oběd 1 a chcete Oběd 2, zrušte Oběd 1, a tím se vám uvolní možnost objednat Oběd 2. Každá změna, objednání či rušení objednávky se znázorní šedým tlačítkem a textem: „Čeká se na potvrzení objednávky terminálem“. Objednané jídlo musí jídelna potvrdit přenosem vaší objednávky do systému. Teprve poté se změna projeví v terminálu a text u tlačítka zmizí. Sledování objednávek V menu Objednávky lze sledovat stav vlastních objednávek podle počtu objednaných kusů . Zda byl chod odebrán a v jakém množství, určuje položka počet vydaných kusů .Zpětná kontrola počtu vydaných kusů je možná jen v období, na které lze objednávat, obvykle 2 týdny. Prakticky to znamená, že jsou zde počty vydaných kusů v aktuálním týdnu. Menu Platby v offline verzi internetových objednávek zachycuje pouze peněžní zůstatek ke konci posledního otevřeného období. Po automatickém rozpisu objednávek jsou do zůstatku započítány i rozepsané objednávky následujícího měsíce. Kredit je potom nižší, než je na konci aktuálního měsíce. V Nové Pace 26.8.2013...

Více informací

Objednávkový systém

Publikoval

Nový strávník se přihlásí v kanceláři ŠJ – složí zálohu ve výši 100,- Kč za čip (ve tvaru přívěsku na klíče) a zaplatí stravné. Stravné se platí obvykle na jeden měsíc předem, při platbě za obědy se do počítače dostává objednávka na oběd č.1. Jestliže strávník nemůže přijít na oběd, zruší objednávku na terminálu, chce-li oběd č.2, přeobjedná na terminálu v jídelně. Pokud chodí strávník pouze určité dny v týdnu, lze provést předobjednávku na celý měsíc. Objednávky obědů lze zrušit i telefonicky. Platby obědů probíhají v hotovosti poslední 4 pracovní dny měsíce a 1. pracovní den měsíce v kanceláři ŠJ nebo srážkou ze sporožirovéhu účtu České spořitelny v termínu k 20. pracovnímu dni měsíce. Čip vypadává jako přívěsek na klíče, každý má dvě čísla, je polepen označením ŠJ, tel.číslem a pořadovým číslem. Uvnitř čipu je zakódováno šestimístné identifikační číslo. OBJEDNÁVKOVÝ TERMINÁL Objednávkový terminál je umístěn v jídelně a slouží strávníkům k volbě druhu jídla a popřípadě k zrušení objednávek. Objednávky probíhají po jednotlivých týdnech, strávník se identifikuje pomocí svého identifikačního čipu – přiloží ho ke čtečce terminálu, na dispeji se zobrazí rozpis objednaných jídel a jméno strávníka, nová objednávka se potvrdí přidržením...

Více informací

Základní informace o školní jídelně

Publikoval

Ceny obědů platné od 1.9.2013 1. strávníci do 6 let … 18,- Kč přesnídávka … 7,- Kč 2. strávníci 7 – 10 let … 22,- Kč přesnídávka … 8,- Kč 3. strávníci 11 – 14 let … 25,- Kč 4. strávníci 15 a více let … 26,- Kč Zaměstnanci škol … 57,90 Kč Cizí strávníci … 59,- Kč Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1. – 4. ( podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů). V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, ve školském zařízení podle § 117 odst.1 písm b) a c) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) Způsob úhrady stravného v hotovosti do konce minulého měsíce na měsíc příští platba z účtu (souhlas k inkasu) Výdej obědů 11.10 – 11.25 hod … cizí strávníci 11.25 – 13.35 hod … žáci, zaměstnanci 11.35 – 13.45 hod … cizí strávnící Hodiny pro veřejnost Denně 7.30 – 9.30 hod, 12.00 – 13.30 hod   Odhlášení obědů čipem na objednávkovém terminálu osobně nebo telefonicky v kanceláři http://nasejidelna.cz/web/ vždy do 13.30 hod předešlý pracovní den Kontakty Poštovní adresa ŠJ Nová Paka Komenského 555 Nová Paka 509 01 Daňová identifikace IČ: 75016834 DIČ: CZ75016834   Telefon Mahulena Krejcarová +420 493 72 25 63 E–mail...

Více informací