Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Objednávkový systém

Publikoval

Nový strávník se přihlásí v kanceláři ŠJ – složí zálohu ve výši 100,- Kč za čip (ve tvaru přívěsku na klíče) a zaplatí stravné. Stravné se platí obvykle na jeden měsíc předem, při platbě za obědy se do počítače dostává objednávka na oběd č.1. Jestliže strávník nemůže přijít na oběd, zruší objednávku na terminálu, chce-li oběd č.2, přeobjedná na terminálu v jídelně. Pokud chodí strávník pouze určité dny v týdnu, lze provést předobjednávku na celý měsíc. Objednávky obědů lze zrušit i telefonicky. Platby obědů probíhají v hotovosti poslední 4 pracovní dny měsíce a 1. pracovní den měsíce v kanceláři ŠJ nebo srážkou ze sporožirovéhu účtu České spořitelny v termínu k 20. pracovnímu dni měsíce. Čip vypadává jako přívěsek na klíče, každý má dvě čísla, je polepen označením ŠJ, tel.číslem a pořadovým číslem. Uvnitř čipu je zakódováno šestimístné identifikační číslo. OBJEDNÁVKOVÝ TERMINÁL Objednávkový terminál je umístěn v jídelně a slouží strávníkům k volbě druhu jídla a popřípadě k zrušení objednávek. Objednávky probíhají po jednotlivých týdnech, strávník se identifikuje pomocí svého identifikačního čipu – přiloží ho ke čtečce terminálu, na dispeji se zobrazí rozpis objednaných jídel a jméno strávníka, nová objednávka se potvrdí přidržením...

Více informací

Základní informace o školní jídelně

Publikoval

Ceny obědů platné od 1.9.2013 1. strávníci do 6 let … 18,- Kč přesnídávka … 7,- Kč 2. strávníci 7 – 10 let … 22,- Kč přesnídávka … 8,- Kč 3. strávníci 11 – 14 let … 25,- Kč 4. strávníci 15 a více let … 26,- Kč Zaměstnanci škol … 57,90 Kč Cizí strávníci … 59,- Kč Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1. – 4. ( podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů). V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, ve školském zařízení podle § 117 odst.1 písm b) a c) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) Způsob úhrady stravného v hotovosti do konce minulého měsíce na měsíc příští platba z účtu (souhlas k inkasu) Výdej obědů 11.10 – 11.25 hod … cizí strávníci 11.25 – 13.35 hod … žáci, zaměstnanci 11.35 – 13.45 hod … cizí strávnící Hodiny pro veřejnost Denně 7.30 – 9.30 hod, 12.00 – 13.30 hod   Odhlášení obědů čipem na objednávkovém terminálu osobně nebo telefonicky v kanceláři http://nasejidelna.cz/web/ vždy do 13.30 hod předešlý pracovní den Kontakty Poštovní adresa ŠJ Nová Paka Komenského 555 Nová Paka 509 01 Daňová identifikace IČ: 75016834 DIČ: CZ75016834   Telefon Mahulena Krejcarová +420 493 72 25 63 E–mail...

Více informací