Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Změna cen obědů k 1.2.2018

Publikoval

Š k o l n í j í d e l n a Nová Paka, Komenského 555, 509 01 Nová Paka Změna cen obědů k 1.2.2018 : ( podle vyhlášky č.107/2005Sb., o školním stravování, ve znění současných předpisů) 1. Strávníci do 6 let MŠ ……………….. 19,- Kč ( přesnídávka ….. 7,- Kč, svačina ….. 7,- Kč) 2. Strávníci 7-10 let MŠ,ZŠ …………….. 23,- Kč ( přesnídávka ….. 9,- Kč, svačina ….. 8,- Kč) 3. Strávníci 11 – 14 let ZŠ ………………. 26,- Kč 4. Strávníci 15 a více let ……………….. 27,- Kč 5. Zaměstnanci škol ……………………… 61,- Kč 6. Ostatní strávníci ……………………… 62,- Kč V Nové Pace 17.1.2018 Bc....

Více informací

Vnitřní řád školní jídelny

Publikoval

Š k o l n í j í d e l n a, N o v á P a k a , Komenského 555, okr.Jičín, tel. 493722563 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 75016834 Vnitřní řád školní jídelny Provoz školní jídelny se řídí: · zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, · vyhláškou č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, · vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, · nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin , ve znění pozdějších předpisů, · vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů. I. Organizace provozu Do prostor školní jídelny mají povolen vstup pouze osoby přihlášené ke stravování. Objednávky, výdej a kontrola obědů je prováděna pomocí bezdotykového čipu. Cena čipu je 100,- Kč, slouží strávníkovi po celou dobu docházky. Při zapomenutí čipu se žák hlásí u pracovnice dohledu, ztrátu čipu neprodleně nahlásí vedoucí jídelny. V průběhu výdejní doby obědů zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků pracovnice školní jídelny, která vykonává dohled nad žáky během výdeje obědů v době od 11,25 do 13,30 hod . Po vstupu do prostor školní jídelny využívají žáci regály a věšáky k odložení školních pomůcek. Školní jídelna nezodpovídá za věci nesouvisející se školním vyučováním (peněženky, mobily apod. ) Strávníci se zařadí k výdejnímu pultu a vyzvednou celý oběd včetně doplňků. Strávníci konzumují celý oběd včetně doplňků ( moučníku, ovoce) v prostorách školní jídelny. Po konzumaci oběda odnesou do vyhrazeného prostoru použité nádobí. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování, řídit se pokyny vedoucí jídelny, pracovnice zajišťující dohled a vedoucí kuchařky. Za čistotu stolů během výdejní doby zodpovídá pracovnice dohledu. Úraz, nevolnost strávníků ve školní jídelně se hlásí pracovnici dohledu, stejně tak technické a hygienické závady. Oběd do jídlonosiče se pro žáky školy vydává pouze v první den nemoci. Možnost výběru ze dvou druhů jídel. Jídlo č. 1 je přihlášeno při uhradě stravného, jídlo č.2 se přihlašuje pomocí čipu na objednávkovém terminálu v jídelně nebo využitím internetových objednávek. II. Výše stravného Výše stravného je určena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a na základě cen potravin, výše provozních a mzdových nákladů. Kategorie stravného : Strávníci do 6 let …………………… 18,- Kč ( přesnídávka 7,- Kč) svačinka 7,- Kč celkem: 32,- Kč v MŠ Strávníci 7-10 let ……………………. 22,- Kč ( přesnídávka 8,- Kč) svačinka 7,- Kč celkem 37,- Kč v MŠ Strávníci 11-14 let ………………….. 25,- Kč Strávníci starší 15 let ………………. 26,- Kč Zaměstnanci ŠJ ………………….. 26,- Kč zaměstnanci ZŠ ……………………. 57,90 Kč cizí strávníci ………………………59,- Kč...

Více informací

Informace o alergenech

Publikoval

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25.října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13.12.2014. Alergeny (potraviny uvedené v příloze II. Nařízení 1169/2011), obsažené v nabízených pokrmech, uvádíme na jídelním lístku pod následně vypsanými zkratkami: Alergeny: OBI – Obiloviny obsahující lepek a výrobky nich; KOR – Korýši a výrobky nich; VEJ – Vejce a výrobky z nich; RYB – Ryby a výrobky z nich; ARA – Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich; OŘE – Skořápkové plody, ořechy, pistácie, makadam, mandle a výrobky z nich; SOJ – Sójové boby a výrobky z nich; MLE – Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy); CEL – Celer a výrobky z něj; HOŘ – Hořčice a výrobky z ní; SEZ – Sezamová semena a výrobky z nich; SO2 – Oxid siřičitý a siřičitany; MĚK – Měkkýši a výrobky z nich; LUP – Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj; V Nové Pace...

Více informací

Objednávky přes internet

Publikoval

Přihlašovací údaje Pro první přihlášení na adrese http://zsnovapaka.cz/jidelnicek-objednavky-pres-internet/ je uživatelské jméno a heslo stejné. Uživatelské jméno se vytváří z prvních 5 písmen příjmení (kratší příjmení se vypíše celé) bez diakritiky (háčky a čárky) a k těmto 5 písmenům se připojuje evidenční číslo strávníka  z programu (k dispozici v kanceláři ŠJ). Například: Nováková Marie,ev.č. 109          novak109 Šíp Karel,ev.č. 189               sip189 Změna hesla P O Z O R ! Důrazně doporučujeme heslo změnit po prvním přihlášení. Změnu hesla provedete v menu Nastavení. Zde je nutno zadat 2x nové heslo a potvrdit volbou Změnit údaje. Pokud se vám podaří zapomenout vaše nové heslo, můžete požádat v kanceláři ŠJ o vygenerování úvodních přihlašovacích údajů. Objednávání Internetové objednávky ve spojení s programem Jídelna přináší jedno omezení. Objednávky přes internet jsou přesnou kopií dat o uživatelích, která jsou posílána do terminálu, což znamená, že objednávky lze uplatnit jen v rozsahu 2 týdnů, tak jako v terminálu. K objednávání můžete využít 3 pohledy: denní …zde je možno vpravo v kalendáři vybírat ze dnů, ve kterých je povoleno objednávat. Ty jsou barevně odlišeny od ostatních dní (bledě růžová), v případě, že již máte ve dni nějaké objednávky, podbarví se políčko modrou barvou. V levé části okna se zobrazuje seznam chodů s tlačítky, které umožnují zadávat/rušit objednávky, pokud jsou splněny podmínky ke změně objednávky. Jestliže je objednávání znemožněno, umístěte kurzor myši nad název chodu, otevře se informační bublina a důvod znemožnění změny objednávky..např.objednávky jsou již uzavřeny. U tlačítek jsou také zobrazeny informace o počtu objednaných kusů, ceně,chodu a popis jídla, které si objednáváte. Můžete objednat nejvýše 1 ks jídla daného typu denně. Pokud máte objednán Oběd 1 a chcete Oběd 2, zrušte Oběd 1, a tím se vám uvolní možnost objednat Oběd 2. Každá změna, objednání či rušení objednávky se znázorní šedým tlačítkem a textem: „Čeká se na potvrzení objednávky terminálem“. Objednané jídlo musí jídelna potvrdit přenosem vaší objednávky do systému. Teprve poté se změna projeví v terminálu a text u tlačítka zmizí. Sledování objednávek V menu Objednávky lze sledovat stav vlastních objednávek podle počtu objednaných kusů . Zda byl chod odebrán a v jakém množství, určuje položka počet vydaných kusů .Zpětná kontrola počtu vydaných kusů je možná jen v období, na které lze objednávat, obvykle 2 týdny. Prakticky to znamená, že jsou zde počty vydaných kusů v aktuálním týdnu. Menu Platby v offline verzi internetových objednávek zachycuje pouze peněžní zůstatek ke konci posledního otevřeného období. Po automatickém rozpisu objednávek jsou do zůstatku započítány i rozepsané objednávky následujícího měsíce. Kredit je potom nižší, než je na konci aktuálního měsíce. V Nové Pace 26.8.2013...

Více informací

Objednávkový systém

Publikoval

Nový strávník se přihlásí v kanceláři ŠJ – složí zálohu ve výši 100,- Kč za čip (ve tvaru přívěsku na klíče) a zaplatí stravné. Stravné se platí obvykle na jeden měsíc předem, při platbě za obědy se do počítače dostává objednávka na oběd č.1. Jestliže strávník nemůže přijít na oběd, zruší objednávku na terminálu, chce-li oběd č.2, přeobjedná na terminálu v jídelně. Pokud chodí strávník pouze určité dny v týdnu, lze provést předobjednávku na celý měsíc. Objednávky obědů lze zrušit i telefonicky. Platby obědů probíhají v hotovosti poslední 4 pracovní dny měsíce a 1. pracovní den měsíce v kanceláři ŠJ nebo srážkou ze sporožirovéhu účtu České spořitelny v termínu k 20. pracovnímu dni měsíce. Čip vypadává jako přívěsek na klíče, každý má dvě čísla, je polepen označením ŠJ, tel.číslem a pořadovým číslem. Uvnitř čipu je zakódováno šestimístné identifikační číslo. OBJEDNÁVKOVÝ TERMINÁL Objednávkový terminál je umístěn v jídelně a slouží strávníkům k volbě druhu jídla a popřípadě k zrušení objednávek. Objednávky probíhají po jednotlivých týdnech, strávník se identifikuje pomocí svého identifikačního čipu – přiloží ho ke čtečce terminálu, na dispeji se zobrazí rozpis objednaných jídel a jméno strávníka, nová objednávka se potvrdí přidržením...

Více informací