Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Prodej stravné květen 2018

Publikoval

Š k o l n í j í d e l n a, Komenského 555, Nová Paka Prodej stravného na květen 2018 26.4. 2018 7,30 – 11,- hod 12,- – 15,- hod 27.4. 2018 7,30 – 11,- hod 12,- – 15,- hod 2.5. 2018 7,30 – 11,- hod 12,- – 15,- hod 3.5. 2018 7,30 – 11,- hod 12,- – 13,30 hod Upozornění Pro 1.přihlášení ke stravování dětí, žáků je třeba vyplnit „ Přihlášku ke stravování“ (tiskopis naleznete http://zsnovapaka.cz/rubrika/skolni-jidelna/ ) V Nové Pace 19.4.2018 Bc....

Více informací

Změna cen obědů k 1.2.2018

Publikoval

Š k o l n í j í d e l n a Nová Paka, Komenského 555, 509 01 Nová Paka Změna cen obědů k 1.2.2018 : ( podle vyhlášky č.107/2005Sb., o školním stravování, ve znění současných předpisů) 1. Strávníci do 6 let MŠ ……………….. 19,- Kč ( přesnídávka ….. 7,- Kč, svačina ….. 7,- Kč) 2. Strávníci 7-10 let MŠ,ZŠ …………….. 23,- Kč ( přesnídávka ….. 9,- Kč, svačina ….. 8,- Kč) 3. Strávníci 11 – 14 let ZŠ ………………. 26,- Kč 4. Strávníci 15 a více let ……………….. 27,- Kč 5. Zaměstnanci škol ……………………… 61,- Kč 6. Ostatní strávníci ……………………… 62,- Kč V Nové Pace 17.1.2018 Bc....

Více informací

Vnitřní řád školní jídelny

Publikoval

Š k o l n í j í d e l n a, N o v á P a k a , Komenského 555, okr.Jičín, tel. 493722563 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 75016834 Vnitřní řád školní jídelny Provoz školní jídelny se řídí: · zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, · vyhláškou č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, · vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, · nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin , ve znění pozdějších předpisů, · vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů. I. Organizace provozu Do prostor školní jídelny mají povolen vstup pouze osoby přihlášené ke stravování. Objednávky, výdej a kontrola obědů je prováděna pomocí bezdotykového čipu. Cena čipu je 100,- Kč, slouží strávníkovi po celou dobu docházky. Při zapomenutí čipu se žák hlásí u pracovnice dohledu, ztrátu čipu neprodleně nahlásí vedoucí jídelny. V průběhu výdejní doby obědů zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků pracovnice školní jídelny, která vykonává dohled nad žáky během výdeje obědů v době od 11,25 do 13,30 hod . Po vstupu do prostor školní jídelny využívají žáci regály a věšáky k odložení školních pomůcek. Školní jídelna nezodpovídá za věci nesouvisející se školním vyučováním (peněženky, mobily apod. ) Strávníci se zařadí k výdejnímu pultu a vyzvednou celý oběd včetně doplňků. Strávníci konzumují celý oběd včetně doplňků ( moučníku, ovoce) v prostorách školní jídelny. Po konzumaci oběda odnesou do vyhrazeného prostoru použité nádobí. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování, řídit se pokyny vedoucí jídelny, pracovnice zajišťující dohled a vedoucí kuchařky. Za čistotu stolů během výdejní doby zodpovídá pracovnice dohledu. Úraz, nevolnost strávníků ve školní jídelně se hlásí pracovnici dohledu, stejně tak technické a hygienické závady. Oběd do jídlonosiče se pro žáky školy vydává pouze v první den nemoci. Možnost výběru ze dvou druhů jídel. Jídlo č. 1 je přihlášeno při uhradě stravného, jídlo č.2 se přihlašuje pomocí čipu na objednávkovém terminálu v jídelně nebo využitím internetových objednávek. II. Výše stravného Výše stravného je určena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a na základě cen potravin, výše provozních a mzdových nákladů. Kategorie stravného : Strávníci do 6 let …………………… 18,- Kč ( přesnídávka 7,- Kč) svačinka 7,- Kč celkem: 32,- Kč v MŠ Strávníci 7-10 let ……………………. 22,- Kč ( přesnídávka 8,- Kč) svačinka 7,- Kč celkem 37,- Kč v MŠ Strávníci 11-14 let ………………….. 25,- Kč Strávníci starší 15 let ………………. 26,- Kč Zaměstnanci ŠJ ………………….. 26,- Kč zaměstnanci ZŠ ……………………. 57,90 Kč cizí strávníci ………………………59,- Kč...

Více informací

Informace o alergenech

Publikoval

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25.října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13.12.2014. Alergeny (potraviny uvedené v příloze II. Nařízení 1169/2011), obsažené v nabízených pokrmech, uvádíme na jídelním lístku pod následně vypsanými zkratkami: Alergeny: OBI – Obiloviny obsahující lepek a výrobky nich; KOR – Korýši a výrobky nich; VEJ – Vejce a výrobky z nich; RYB – Ryby a výrobky z nich; ARA – Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich; OŘE – Skořápkové plody, ořechy, pistácie, makadam, mandle a výrobky z nich; SOJ – Sójové boby a výrobky z nich; MLE – Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy); CEL – Celer a výrobky z něj; HOŘ – Hořčice a výrobky z ní; SEZ – Sezamová semena a výrobky z nich; SO2 – Oxid siřičitý a siřičitany; MĚK – Měkkýši a výrobky z nich; LUP – Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj; V Nové Pace...

Více informací

Objednávky přes internet

Publikoval

Přihlašovací údaje Pro první přihlášení na adrese http://zsnovapaka.cz/jidelnicek-objednavky-pres-internet/ je uživatelské jméno a heslo stejné. Uživatelské jméno se vytváří z prvních 5 písmen příjmení (kratší příjmení se vypíše celé) bez diakritiky (háčky a čárky) a k těmto 5 písmenům se připojuje evidenční číslo strávníka  z programu (k dispozici v kanceláři ŠJ). Například: Nováková Marie,ev.č. 109          novak109 Šíp Karel,ev.č. 189               sip189 Změna hesla P O Z O R ! Důrazně doporučujeme heslo změnit po prvním přihlášení. Změnu hesla provedete v menu Nastavení. Zde je nutno zadat 2x nové heslo a potvrdit volbou Změnit údaje. Pokud se vám podaří zapomenout vaše nové heslo, můžete požádat v kanceláři ŠJ o vygenerování úvodních přihlašovacích údajů. Objednávání Internetové objednávky ve spojení s programem Jídelna přináší jedno omezení. Objednávky přes internet jsou přesnou kopií dat o uživatelích, která jsou posílána do terminálu, což znamená, že objednávky lze uplatnit jen v rozsahu 2 týdnů, tak jako v terminálu. K objednávání můžete využít 3 pohledy: denní …zde je možno vpravo v kalendáři vybírat ze dnů, ve kterých je povoleno objednávat. Ty jsou barevně odlišeny od ostatních dní (bledě růžová), v případě, že již máte ve dni nějaké objednávky, podbarví se políčko modrou barvou. V levé části okna se zobrazuje seznam chodů s tlačítky, které umožnují zadávat/rušit objednávky, pokud jsou splněny podmínky ke změně objednávky. Jestliže je objednávání znemožněno, umístěte kurzor myši nad název chodu, otevře se informační bublina a důvod znemožnění změny objednávky..např.objednávky jsou již uzavřeny. U tlačítek jsou také zobrazeny informace o počtu objednaných kusů, ceně,chodu a popis jídla, které si objednáváte. Můžete objednat nejvýše 1 ks jídla daného typu denně. Pokud máte objednán Oběd 1 a chcete Oběd 2, zrušte Oběd 1, a tím se vám uvolní možnost objednat Oběd 2. Každá změna, objednání či rušení objednávky se znázorní šedým tlačítkem a textem: „Čeká se na potvrzení objednávky terminálem“. Objednané jídlo musí jídelna potvrdit přenosem vaší objednávky do systému. Teprve poté se změna projeví v terminálu a text u tlačítka zmizí. Sledování objednávek V menu Objednávky lze sledovat stav vlastních objednávek podle počtu objednaných kusů . Zda byl chod odebrán a v jakém množství, určuje položka počet vydaných kusů .Zpětná kontrola počtu vydaných kusů je možná jen v období, na které lze objednávat, obvykle 2 týdny. Prakticky to znamená, že jsou zde počty vydaných kusů v aktuálním týdnu. Menu Platby v offline verzi internetových objednávek zachycuje pouze peněžní zůstatek ke konci posledního otevřeného období. Po automatickém rozpisu objednávek jsou do zůstatku započítány i rozepsané objednávky následujícího měsíce. Kredit je potom nižší, než je na konci aktuálního měsíce. V Nové Pace 26.8.2013...

Více informací