Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Zápis do prvních tříd

Publikoval

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, srdečně Vás zveme na zápis do první třídy. Zápis proběhne v pátek 6.4.2018 od 14: do 18: hodin a v sobotu  7.4.2018 od 8:30 do 11:30 hodin. Škola nabízí kromě povinné výuky:  příjemné prostředí v tradiční budově, individuální přístup k dětem, možnost slovního hodnocení, možnost navštěvovat školní družinu, výuku informatiky (4. – 9. roč.), nápravu a péči o děti se všemi druhy vývojových poruch učení, výuku anglického jazyka od 1. třídy v rámci nepovinných předmětů, nepovinné předměty zaměřené na tělesnou, výtvarnou, hudební a ekologickou výchovu, výuku s využitím moderní techniky (interaktivní tabule a speciální programy),  moderní halu pro sportovní účely. Vážení rodiče, k zápisu přineste své občanské průkazy a rodný list dítěte. Průběh zápisu 1) Zápis začíná po vstupu do budovy školy.  Rodiče obdrží tyto dokumenty a vyplní je společně s učiteli 2.stupně v učebně ŠD4 Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (případně – Žádost o odklad školní docházky) 2) K zápisu jsou určeny 2 učebny školní družiny a učebna přípravné třídy Průběh zápisu: Požadavky na dítě při školním zápisu: básnička, písnička, obecný rozhled  – komunikace s učitelem matematické představy, jemná motorika geometrické tvary, barvy stříhání – držení, přesnost kresba postavy, správný úchop tužky, uvolněná ruka správná výslovnost, poznání stejných tvarů vytleskávání rytmu – rytmizace slova výběr dárečku pro dítě, obdržení Upomínkového listu Kritéria pro přijetí žáků do 1. tříd Budou-li rodiče žádat o odklad školní docházky nebo bude-li odklad navržen pedagogem při zápisu, je nutno projednat tuto skutečnost s vedením školy, vyplnit a podepsat  Žádost o odklad školní docházky. Po skončení zápisu mají rodiče možnost i s dětmi prohlédnout si školu, seznámit se s prací na interaktivních tabulích, prohlédnout si veškeré učebny...

Více informací

Organizace školního roku 2017/18

Publikoval

Organizace školního roku 2017/2018 Č.j.: MSMT- 12165/2016-1 Dne 11. května 2016 Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.  Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.  Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.  Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018. Jarní prázdniny  5. 3. – 11. 3. 2018    Jičín Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018. Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Ředitelské volno:  pátek   29.9.2017                             Pondělí   30.4., 7.5.2018 Vánoční dílničky   čtvrtek 21.12. 2017 Sdružení rodičů – třídní  schůzky: 15.00 – 17.00 hodin 21.9. 2017;  7.12.2017 ; 17.5.2018 Konzultační hodiny:15.00 – 16.30 hodin 19.10., 15.3., 12.4. Zápis do 1. tříd – pátek 6.4.. a sobota 7.4.2018...

Více informací

Výsledky přijímacího řízení

Publikoval

Zápis do 1. třídy Ve dnech 7. – 8. 4. 2017 byla vydána rozhodnutí s následujícími čísly jednacími číslo jednací číslo jednací 1. 45/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 30. 74/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 2. 46/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 31. 75/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 3. 47/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 32. 76/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 4. 48/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 33. 77/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 5. 49/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 34. 78/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 6. 50/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 35. 79/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 7. 51/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 36. 80/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 8. 52/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 37. 81/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 9. 53/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 38. 82/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 10. 54/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 39. 83/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 11. 55/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 40. 84/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 12. 56/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 32. 76/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 13. 57/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 33. 77/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 14. 58/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 34. 78/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 15. 59/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 35. 79/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 16. 60/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 36. 80/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 17. 61/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 37. 81/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 18. 62/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 38. 82/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 19. 63/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 39. 83/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 20. 64/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 40. 84/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 21. 65/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 41. 85/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 22. 66/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 42. 86/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 23. 67/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 43. 87/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 24. 68/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 44. 88/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 25. 69/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 45. 89/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 26. 70/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 46. 90/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 27. 71/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 47. 91/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 28. 72/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 48. 92/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 29. 73/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 49. 93/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 41. 85/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 50. 94/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 42. 86/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 51. 95/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 43. 87/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 52. 96/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 44. 88/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 53. 97/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 45. 89/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 54. 98/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 46. 90/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 55. 99/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 47. 91/2017 Přijat k základnímu vzdělávání 56....

Více informací

Kritéria pro přijetí žáků do 1.tříd

Publikoval

Škola přijímá žáky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání. Školo je povinna zveřejnit seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy po dobu minimálně 15 dnů. Registrační číslo přidělené vašemu dítěti se shoduje s číslem jednacím na rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání. K zápisu pro školní rok 2017/2018 přicházejí a zápis v řádném termínu absolvují: děti narozené v období 01. 09. 2010 – 31. 08. 2011 děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2017: a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2017 – musí mít doporučení z PPP /SPC b) pokud dosáhnou věku 6 let po  31. 12. 2017 –  musí mít doporučení z PPP/ SPC a od pediatra děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku Postup při přijímání Škola zřizuje pro školní rok 2017/ 2018 dvě první třídy s maximální kapacitou 60 žáků. Pokud počet zájemců překročí 60 žáků, bude zřízena třetí třída. Škola přijímá: přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy ostatní děti z nespádových oblastí školy Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů na nástěnce školy a webových stránkách pod zapsaným číslem rozhodnutí. Spádová oblast školy: Nová Paka Další informace o zápisu do 1....

Více informací