Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Eliška, Kryštof, Michal a Vláďa v lotyšském Balvi

Publikoval

Ve dnech 18.-22. května probíhala poslední schůzka v rámci projektu Comenius, tentokrát v lotyšském městečku Balvi. V pondělí brzy ráno jsme vyrazili od ZŠ Komenského  a o pár hodin později jsme už seděli připoutáni v letadle směr Varšava, kde jsme po nezbytném občerstvení přesedli do dalšího letadla, teď už do hlavního města v Lotyšsku – Rigy. Před letištní halou jsme spolu s Turky a Španěly nasedli do mikrobusu, protože nás do Balvi  čekala 250 km dlouhá cesta směrem k ruským hranicím. Silnici lemovaly lesy a pole, sem tam jsme viděli menší farmy. Nikde kolem silnice se neválely odpadky, Lotyši si svoji přírodu chrání. Po čtrnácti hodinách jsme konečně dorazili před školu našich lotyšských partnerů, kde už čekali žáci a jejich rodiče, kteří si postupně odvezli naše osmáky Elišku, Vláďu, Kryštofa a Michala do jejich „dočasných domovů“. V úterý ráno byli žáci a učitelé přivítáni v aule paní ředitelkou a starostou města. Poté jsme si prohlédli školu, zhlédli části několika vyučovacích hodin … a hurá na oběd do školní jídelny. Během dalších dnů žáci představili svoje prezentace, které se tentokrát týkaly oblečení a módy ve spojení se životním prostředím (oblečení z vlny, bavlny, hedvábí a dalších přírodních materiálů..).  Také jsme navštívili muzeum hudebních nástrojů, ve skanzenu žáci pozorovali pečení chleba, který jsem pak také ochutnali. Prošli jsme i továrnu na výrobu řepkového oleje a v soukromé firmě jsme sledovali ruční pletení  z mohéru. Po nabitém programu se v pátek ráno žáci rozloučili a se svými učiteli odjeli zpět – do Španělska, Holandska, Velké Británie, Polska, Turecka a my do Čech:) Během dvouleté spolupráce se zahraničními školami měli někteří žáci osmých a devátých tříd možnost navštívit postupně španělské Oviedo, turecký Istanbul, polskou Kornowac, holandské Zwolle, anglické město Kingston Upon Hull a lotyšské Balvi. Měli jsme možnost porovnat naše zvyky a tradice, kulturu obecně, životní styl a tempo, ochutnali jsme typická jídla, někteří poprvé letěli letadlem, museli se domluvit v rodinách a zjistili, že učit se cizí jazyky se...

Více informací

The United Kingdom of Great Britain and the Northern Ireland – Kingston upon Hull

Publikoval

S programem Comenius v Anglii V úterý 10.3. jsme vyjeli ze školního dvora směr Praha. Odtud jsme letěli do Mnichova, kde jsme přestoupili na let do Manchesteru. Tam nás vyzvedl mikrobus , který nás po dvou a půl hodinách cesty dovezl do Hullu. Tam už na nás čekali rodiny ,v kterých jsme bydleli. Druhý den jsme šli do školy, kde jsme se všichni seznámili. Provedli nás po škole, hráli jsme hry a napodobovali Zumbu. Kolem páté hodiny jsme šli domů. Třetí den jsme se opět všichni sešli ve škole a povídali jsme si o tom, jak bychom měli zdravě žít. Poté jsme si zašli na oběd do školní kantýny, kde jsme si dali skvělou pizzu. Po obědě jsme jeli na motokáry, kde jsme byli rozděleni do šesti týmů a závodili jsme, kdo za jednu hodinu ujede víc kol. Potom nás odvezli zpátky ke škole KELVIN HALL, odkud jsme se rozešli opět do svých rodin. Čtvrtý den jsme ve škole nebyli, protože jsme jeli na farmu nedaleko Hullu, a také jsme se byli podívat v části města. Když nás dovezli zpět ke škole ,  všichni rozloučili , protože potom už jsme se nepotkali. Poslední den nám jel vlak už v 5:30 ze stanice Hull do Manchester airport. Z Manchesteru jsme letěli do Frankfurtu , kde je druhé největší letiště v Evropě. Tam jsme museli čtyři a půl hodiny čekat na letadlo do Prahy. Odtamtud nás odvezl mikrobus zpět do Nové Paky. Tam jsme se rozešli do svých domovů. Celý výlet se nám moc líbil a chtěli bychom se někdy do Anglie vrátit. E.Urban, J.Mandík,...

Více informací

Angličani, Holanďani, Lotyši, Poláci, Španělé a Turci obdivovali naši školu

Publikoval

Na Základní škole Komenského  pracujeme na anglickém projektu v rámci grantu Comenius s názvem Health is Wealth – Healthy People For a Prosperous Europe (Zdraví je bohatství).  Našimi partnery jsou školy ze španělského Ovieda, holandského Zwolle, polského Kornowace, tureckého Istanbulu, anglického města Hull a lotyšského Balvi. Učitele a jejich studenty jsme na konci října přivítali u nás ve škole, kde jsme připravili bohatý program.  Žáci prezentovali práce, které se týkaly zdravého životního stylu, dozvěděli jsme se o trzích ovoce a zeleniny v okolích škol, zhlédli jsme videa, jež ukazovala sklízeň na školních pozemcích. Naši žáci ukázali studentům z ciziny interiér ZŠ Komenského, skupinky se pak účastnily výuky ve třídách. Při prohlídce tříd, sportovní haly a odborných učeben učitelé nešetřili chválou. Vysoce hodnotili nejen technické vybavení, ale i výzdobu a celkovou příjemnou atmosféru našeho vzdělávacího zařízení.  Se studenty a učiteli jsme si také prohlédli Klenotnici, Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie či Třídičku odpadů na Přibyslavi. Dále jsme podnikli celodenní výlet do Harrachova, kde nás čekala prohlídka skláren a cesta k Mumlavským vodopádům. Program byl pestrý, vznikla nová přátelství, k výměně zkušeností z pedagogické práce došlo i mezi učiteli. Dospělí i studenti přijali s povděkem vše nabídnuté, velmi si pochvalovali ubytování v rodinách. Tímto děkuji rodinám, které ubytovali žáky z ciziny, kolegům za pomoc a vedení školy za podporu. Katka...

Více informací

Turecko – Istanbul

Publikoval

Vybraní žáci z devátých tříd naší školy (tentokrát Tomáš Vydra, Jan a Michal Čílovi), kteří se účastní projektu Comenius s názvem Health is Wealth (Zdraví je Bohatství), navštívili druhý květnový týden Istanbul, největší město Turecka, které se rozkládá na evropském i asijském kontinentu. Istanbul má zhruba 15 milionů obyvatel a každým rokem se populace zvedá cca o 300 tisíc lidí. Byl to pro nás tedy velký zážitek a obrovská zkušenost. Jak se říká, „jiný kraj, jiný mrav“. Studenti bydlí v rodinách, takže měli možnost srovnání maminčiny a turecké kuchyně, např.  jedli na zemi (někteří Turci nejedí na stole, ale ubrus mají slavnostně rozprostřen na zemi), ochutnali turecký kebab a jejich  přesládlý med, okusili i pálivá jídla, pili silný turecký čaj. Vyzkoušeli i pravé turecké záchody. Ve škole pro nás připravili uvítací program, prohlédli jsme si učebny a třídy, které byly velmi prostě vybaveny. Škola se nacházela v chudší čtvrti s mnoha přistěhovalci a samozřejmě i ortodoxními muslimy, ale bylo nám řečeno, že problémy týkající se náboženských či rasových otázek řeší jen miminálně, protože istanbulští obyvatelé jsou na různé národnosti jednoduše zvyklí. Žáci prezentovali témata týkající se zdravého životního stylu, tentokrát smysluplné trávení volného času o prázdninách (budu trávit méně času u počítače, jíst více ovoce a zeleniny, pojedu na kole, čas s přáteli strávím venku v přírodě…) Poté představili školní zahradu a ukázali, co zaseli, jak nám zeleninová zahrádka roste a vzkvétáJ Turečtí přátelé nám také ukázali krásy Istanbulu.  Obdivovali jsme nádhernou Modrou mešitu a chrám Hagia Sophia, sledovali jsme čilý lodní ruch na Bosporské úžině, viděli Palác Topkapi a přesvědčili jsme se o tom, jak vypadá pravý turecký „Bazar“. Přesvědčili jsme se o tom, že i třicet kilometrů se dá jet dvě hodiny, auta na sebe neustále troubí, rychlejší vyhrává. Istanbul je nádherné kosmopolitní město, ale „doma je...

Více informací

Kornowac v Polsku byla dalším zastavením v projektu Comenius

Publikoval

V říjnu se se všichni účastníci projektu Comenius, v kterém jsme zapojeni,  setkají v Nové Pace. Za necelý měsíc poletíme do tureckého Istanbulu. Minulý měsíc nás vřele přivítali polští přátelé v městečku Kornowac. Žáci a žákyně bydleli v rodinách, navazovali nová kamarádství, ochutnali typická polská jídla, měli možnost se zúčastnit tradičního velikonočního workshopu. V Polsku jsme prezentovali trávení volného času v okolí Nové Paky, na rozdíl od ostatních skupin bylo u nás zpracováno i zimní období. Ukázali jsme, co zamýšlíme s naší školní zahrádkou, jakou zeleninu budeme pěstovat a jak jí poté budeme konzumovat:)  V Polsku jsme se dozvěděli zajímavé informace o jejich biohospodaření, nakládání s odpady, třídění odpadu, přípravě pitné vody, čištění odpadních vod…) Také jsme podnikli celodenní výlet do okolí městečka Wisly, které je nejen střediskem zimních sportů, ale i bydlištěm skokana na lyžích Adama Malyše. V době, kdy žáci tvořili ve skupinách, byl prostor pro výměnu zkušeností mezi pedagogy. Hovořili jsme o enviromentu, konkrétní pomoci přírodě, práci s přírodními materiály, a také jsme připravovali program do tureckého Istanbulu....

Více informací

Deváťáci v Holandsku

Publikoval

Na Základní škole Komenského v Nové Pace již půl roku pracujeme na anglickém projektu v rámci grantu Comenius s názvem Health is Wealth – Healthy People For a Prosperous Europe (Zdraví je bohatství).  Našimi partnery jsou školy ze španělského Ovieda, holandského Zwolle, polského Kornowace, tureckého Istanbulu, anglického města Hull a lotyšského Balvi. Žáci navštěvují kroužek „Comenius“ pod vedením paní učitelky Krskové a připravují prezentace, brožury, videa i krátké filmy na téma zdravého životního stylu, využití volného času, typické sporty naší země, vytvářejí plány pro zeleninovou zahrádku, přemýšlejí o tom, jaká jídla jídla jsou pro teenagery vhodná, zjišťují, co nabízí školní jídelna atd. První březnový týden se uskutečnila již druhá projektová schůzka, tentokrát jsme navštívili Holandsko, rovinatou zemi tulipánů, větrných mlýnů a cyklistů, konkrétně pak město Zwolle. Během tří dnů jsme si prohlédli školu našeho partnera ve Zwolle –AOC de Groene Welle, která je zaměřená na faunu a floru (naše zemědělská škola „trochu jinak“. Zúčastnili jsme se několika vyučovacích hodin, zejména pak anglického jazyka, floristiky, kde si žáci sami vyrobili vázanou kytici, nebo hodin zoologie. Mezinárodní spolupráce pak pokračovala přípravami společných projektů na předem daná témata, která se týkala zdravého životního stylu a byla zakončena prezentacemi vybraných žáků. Naši holandští přátelé pro nás také zorganizovali výlet po okolních farmách, kde jsme se seznámili s výrobou kozích sýrů, viděli jsme a „cítili jsme“  bio chov prasat, mohli jsme si zakoupit výrobky místních farmářů. Nedílnou součástí Holandska, zejména v době poolympijské, je rychrobruslení, které jsme si také mohli vyzkoušet. Někteří z nás okusili nejen chuťe holandských sýrů, ale i tvrdost jejich rychlobruslařského ledu. Holandsku jsme dali po týdnu sbohem a už se těšíme v dubnu do polského Kornowace.  ...

Více informací