Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

English conversation

Publikoval

Vláďa Sedláček, žák naší 9.A, vyhrál krajské kolo  soutěže v anglickém jazyce a postoupil do republikového finále!!!  V Hradci Králové se na začátku dubna sešli ti  nejlepší  z okresních kol, aby předvedli své znalosti anglického jazyka. Soutěž je rozdělena na dvě části. Písemnou (čtení a poslech s porozuměním,  na základě slyšeného či lexikálního textu žáci musí splnit zadané úkoly) a ústní (začíná se krátkým představením a pokračuje se konverzací na daná témata). Komise hodnotí jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatickou správnost. Vláďovi blahopřeju a těším se na republikové finále v Praze.                    Mgr. K....

Více informací

Londýn

Publikoval

Naše škola je zapojena v několika projektech. V minulých dvou letech měli žáci možnost vycestovat  v rámci grantu Comenius (Health is Wealth = Zdraví je bohatství) do Velké Británie, Španělska, Polska, Nizozemí, Turecka a  Lotyšska. Díky Výzvě 56 a 57  Ministerstva školství se  někteří naši učitelé zúčastnili  dvoutýdenního jazykového kurzu na Maltě, do školní knihovny byly nakoupeny nové knížky, vybavili jsme dílny, žáci si vyzkoušeli on-line výuku v angličtině a němčině a čtyřicet žáků z druhého stupně vyjelo na jazykově-poznávací pobyt do Londýna a jižní Anglie. Před týdenní listopadovou cestou si žáci v hodinách angličtiny zopakovali vědomosti o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a mohli jsme vyrazit. Plný autobus osmáků a deváťáků dorazil druhý den ráno do přímořského města Brighton. Prohlédli jsme si Mořský svět, prošli se po pobřeží, a poté jsme už cestovali do Portsmouthu. Tam jsme pluli po docích, kde jsme si prohlédli historické i moderní válečné lodě. Žáci obdivovali válečnou loď Victory. Večer jsme se ubytovali v hotelu , abychom nabrali síly na celodenní prohlídku Londýna. V hlavním městě jsme strávili dva dny a v Londýně si prohlédli mnoho památek: The Tower, Tower Bridge, The Globe, Tate Modern, Millenium Bridge, London Eye,The Palace of Westminster,  Buckingham Palace, Westminster Abbey, St James Park, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, The National Gallery.  Zájezd byl nejen poznávací, ale i vzdělávací. Pod vedením zahraničních lektorů strávili žáci celý den výukou angličtiny. Další zajímavou zkušeností bylo ubytování v rodinách. Různé národnosti byly hostiteli našich žáků a učitelů. Konverzace s hostiteli, typická jídla, zvyky, londýnské památky i počasí, cesta na houpajícím se trajektu, bohužel i pařížský atentát, to všechno byla témata hovorů na cestě...

Více informací

Eliška, Kryštof, Michal a Vláďa v lotyšském Balvi

Publikoval

Ve dnech 18.-22. května probíhala poslední schůzka v rámci projektu Comenius, tentokrát v lotyšském městečku Balvi. V pondělí brzy ráno jsme vyrazili od ZŠ Komenského  a o pár hodin později jsme už seděli připoutáni v letadle směr Varšava, kde jsme po nezbytném občerstvení přesedli do dalšího letadla, teď už do hlavního města v Lotyšsku – Rigy. Před letištní halou jsme spolu s Turky a Španěly nasedli do mikrobusu, protože nás do Balvi  čekala 250 km dlouhá cesta směrem k ruským hranicím. Silnici lemovaly lesy a pole, sem tam jsme viděli menší farmy. Nikde kolem silnice se neválely odpadky, Lotyši si svoji přírodu chrání. Po čtrnácti hodinách jsme konečně dorazili před školu našich lotyšských partnerů, kde už čekali žáci a jejich rodiče, kteří si postupně odvezli naše osmáky Elišku, Vláďu, Kryštofa a Michala do jejich „dočasných domovů“. V úterý ráno byli žáci a učitelé přivítáni v aule paní ředitelkou a starostou města. Poté jsme si prohlédli školu, zhlédli části několika vyučovacích hodin … a hurá na oběd do školní jídelny. Během dalších dnů žáci představili svoje prezentace, které se tentokrát týkaly oblečení a módy ve spojení se životním prostředím (oblečení z vlny, bavlny, hedvábí a dalších přírodních materiálů..).  Také jsme navštívili muzeum hudebních nástrojů, ve skanzenu žáci pozorovali pečení chleba, který jsem pak také ochutnali. Prošli jsme i továrnu na výrobu řepkového oleje a v soukromé firmě jsme sledovali ruční pletení  z mohéru. Po nabitém programu se v pátek ráno žáci rozloučili a se svými učiteli odjeli zpět – do Španělska, Holandska, Velké Británie, Polska, Turecka a my do Čech:) Během dvouleté spolupráce se zahraničními školami měli někteří žáci osmých a devátých tříd možnost navštívit postupně španělské Oviedo, turecký Istanbul, polskou Kornowac, holandské Zwolle, anglické město Kingston Upon Hull a lotyšské Balvi. Měli jsme možnost porovnat naše zvyky a tradice, kulturu obecně, životní styl a tempo, ochutnali jsme typická jídla, někteří poprvé letěli letadlem, museli se domluvit v rodinách a zjistili, že učit se cizí jazyky se...

Více informací

The United Kingdom of Great Britain and the Northern Ireland – Kingston upon Hull

Publikoval

S programem Comenius v Anglii V úterý 10.3. jsme vyjeli ze školního dvora směr Praha. Odtud jsme letěli do Mnichova, kde jsme přestoupili na let do Manchesteru. Tam nás vyzvedl mikrobus , který nás po dvou a půl hodinách cesty dovezl do Hullu. Tam už na nás čekali rodiny ,v kterých jsme bydleli. Druhý den jsme šli do školy, kde jsme se všichni seznámili. Provedli nás po škole, hráli jsme hry a napodobovali Zumbu. Kolem páté hodiny jsme šli domů. Třetí den jsme se opět všichni sešli ve škole a povídali jsme si o tom, jak bychom měli zdravě žít. Poté jsme si zašli na oběd do školní kantýny, kde jsme si dali skvělou pizzu. Po obědě jsme jeli na motokáry, kde jsme byli rozděleni do šesti týmů a závodili jsme, kdo za jednu hodinu ujede víc kol. Potom nás odvezli zpátky ke škole KELVIN HALL, odkud jsme se rozešli opět do svých rodin. Čtvrtý den jsme ve škole nebyli, protože jsme jeli na farmu nedaleko Hullu, a také jsme se byli podívat v části města. Když nás dovezli zpět ke škole ,  všichni rozloučili , protože potom už jsme se nepotkali. Poslední den nám jel vlak už v 5:30 ze stanice Hull do Manchester airport. Z Manchesteru jsme letěli do Frankfurtu , kde je druhé největší letiště v Evropě. Tam jsme museli čtyři a půl hodiny čekat na letadlo do Prahy. Odtamtud nás odvezl mikrobus zpět do Nové Paky. Tam jsme se rozešli do svých domovů. Celý výlet se nám moc líbil a chtěli bychom se někdy do Anglie vrátit. E.Urban, J.Mandík,...

Více informací

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Publikoval

V Jičíně se konalo okresní kolo anglické olympiády. Naši školu výborně zastupovali Vláďa Sedláček z 8.A a Viki Kosejková ze 7.A.  Všichni žáci se museli nejdřív vypořádat s poslechem a porozumění textu, poté předstoupili ve dvojicích či trojicích před porotu a vylosovali si téma, o kterém vyprávěli (můj denní program, můj dům a město, ve kterém bydlím, zdravý životní styl, oblečení, rodina, volný čas atd.). Vláďa Sedláček postoupil do krajského kola, které se bude konat v březnu v Hradci Králové, držíme palce...

Více informací

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Publikoval

V pátek 15. února se v Jičíně konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, kam postoupili nejlepší účastníci kol školních.  Nejdříve soutěžící poslouchali text písně, kam měli doplňovat chybějící výrazy, poté ve dvojicích konverzovali na předem určená témata (rodina, škola, zvířata, koníčky…) Naši školu reprezentovala v kategorii 8. a 9. tříd Eva Fejfarová z 9.A, která se umístila na 9. místě, v kategorii 6. a 7. tříd výborného výsledku dosáhl Vláďa Sedláček ze 7.A, který  skončil třetí. Žáci obdrželi pamětní diplomy, první tři potom diplomy a poukázky do jednoho z jičínských...

Více informací