Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Zájezd do Berlína

Publikoval

V pátek 26.5.2017 se žáci 8. a 9. třídy vydali do Berlína. Na programu byla návštěva následujících míst a památek: Alexandrovo náměstí, Televizní věž, Červená radnice, Světové hodiny, Neptunova kašna, Nikolaiviertel, Berlínská katedrála, Muzejní ostrov (Nové muzeum), Ulice Pod Lipami, Braniborská brána, Říšský sněm, Budova německého kancléřství, Památník holocaustu, Vůdcův bunkr, Postupimské náměstí, Berlínská zeď a Muzeum Topografie teroru, Tiergarten, Vítězný sloup a Pamětní kostel císaře Viléma. Po všech těchto místech nás provedla sympatická průvodkyně. Děkuji žákům za vzorné chování a věřím, že se jim exkurze...

Více informací

MATEMATICKÝ KLOKAN 2017

Publikoval

Každým rokem se naši žáci druhých až devátých tříd zapojují do matematické soutěže, jejíž kolébkou je Austrálie. Tato skutečnost vysvětluje také její název a mezinárodní popularitu. Úlohy každoročně prověří především logické myšlení žáků, jejich postřeh i matematické znalosti. Letos se zúčastnilo kategorie „CVRČEK“ 91 žáčků 2. a 3. tříd. V kategorii „KLOKÁNEK“ určené pro žáky 4. a 5. ročníku soutěžilo 88 žáků. Na druhém stupni jsou žáci rozděleni také do dvou kategorií. Kategorie „BENJAMÍN“ se zúčastnilo 32 žáků ze 6. a 7. tříd a v kategorii  „KADET“ soutěžilo 32 osmáků a deváťáků. VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ kategorie CVRČEK – 2. a 3. třídy Smrčková Pavlína, 3. B – 68 bodů Pavelec Michal, 3. A      –  67 bodů Kalenský Martin, 2. B   –  66 bodů kategorie KLOKÁNEK – 4. a 5. třídy Vitvar Kryštof, 5. A          –  120 bodů Urbanová Kristýna, 5. B –  89 bodů Polák Petr, 4. A,                –  88 bodů kategorie BENJAMÍN – 6. a 7. třídy Grund Miroslav, 7. A       –  82 bodů Beneš Jan, 7. A                 – 78 bodů Opshytosh Daniela, 7. A – 76 bodů kategorie KADET – 8. a 9. třídy Mühl Jiří, 9. A                    – 70 bodů Machová Julie, 8. A          – 65 bodů Řeháčková Anežka, 8. A  – 64 bodů Gratulujeme vítězům a zároveň děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili. Věřím, že i příští školní rok najde KLOKAN spoustu svých příznivců. Moje poděkování patří také vyučujícím, kteří se podíleli na organizaci, průběhu a vyhodnocení soutěže....

Více informací

English conversation

Publikoval

Vláďa Sedláček, žák naší 9.A, vyhrál krajské kolo  soutěže v anglickém jazyce a postoupil do republikového finále!!!  V Hradci Králové se na začátku dubna sešli ti  nejlepší  z okresních kol, aby předvedli své znalosti anglického jazyka. Soutěž je rozdělena na dvě části. Písemnou (čtení a poslech s porozuměním,  na základě slyšeného či lexikálního textu žáci musí splnit zadané úkoly) a ústní (začíná se krátkým představením a pokračuje se konverzací na daná témata). Komise hodnotí jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatickou správnost. Vláďovi blahopřeju a těším se na republikové finále v Praze.                    Mgr. K....

Více informací

Londýn

Publikoval

Naše škola je zapojena v několika projektech. V minulých dvou letech měli žáci možnost vycestovat  v rámci grantu Comenius (Health is Wealth = Zdraví je bohatství) do Velké Británie, Španělska, Polska, Nizozemí, Turecka a  Lotyšska. Díky Výzvě 56 a 57  Ministerstva školství se  někteří naši učitelé zúčastnili  dvoutýdenního jazykového kurzu na Maltě, do školní knihovny byly nakoupeny nové knížky, vybavili jsme dílny, žáci si vyzkoušeli on-line výuku v angličtině a němčině a čtyřicet žáků z druhého stupně vyjelo na jazykově-poznávací pobyt do Londýna a jižní Anglie. Před týdenní listopadovou cestou si žáci v hodinách angličtiny zopakovali vědomosti o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a mohli jsme vyrazit. Plný autobus osmáků a deváťáků dorazil druhý den ráno do přímořského města Brighton. Prohlédli jsme si Mořský svět, prošli se po pobřeží, a poté jsme už cestovali do Portsmouthu. Tam jsme pluli po docích, kde jsme si prohlédli historické i moderní válečné lodě. Žáci obdivovali válečnou loď Victory. Večer jsme se ubytovali v hotelu , abychom nabrali síly na celodenní prohlídku Londýna. V hlavním městě jsme strávili dva dny a v Londýně si prohlédli mnoho památek: The Tower, Tower Bridge, The Globe, Tate Modern, Millenium Bridge, London Eye,The Palace of Westminster,  Buckingham Palace, Westminster Abbey, St James Park, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, The National Gallery.  Zájezd byl nejen poznávací, ale i vzdělávací. Pod vedením zahraničních lektorů strávili žáci celý den výukou angličtiny. Další zajímavou zkušeností bylo ubytování v rodinách. Různé národnosti byly hostiteli našich žáků a učitelů. Konverzace s hostiteli, typická jídla, zvyky, londýnské památky i počasí, cesta na houpajícím se trajektu, bohužel i pařížský atentát, to všechno byla témata hovorů na cestě...

Více informací