Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Projektový den

Publikoval

Ve čtvrtek 10.5.2018 se na naší škole konal projektový den. Žáci 1.-4. tříd se tak mohli během dopoledne seznámit s různými aktivitami, které jsme pro ně měli připravené. Děti tak mohly navštívit 7 různých stanovišť, na kterých plnily různé úkoly. Například poznávaly zdravé a nezdravé jídlo, rozebíraly různé příběhy lidí, skládaly příběhy z obrázků a povídaly si o nich, označovaly špatná a správná tvrzení, která se týkala slušného chování a bezpečí na internetu, skládaly obrázky, odpovídaly na otázky ohledně internetu a také soutěžily. Děti si také zkusily chodit se zavázanýma očima. Tímto se alespoň na okamžik mohly vcítit do lidí,  kteří jsou slepí a uvědomit si tak, jak to můžou mít tito lidé v životě těžké.Velkým zpestřením našeho dopoledne byla také přítomnost záchranné služby. Jelikož měli ale během dopoledne záchranáři několik výjezdů, nemohli s nimi bohužel mluvit všichni žáci. I tak ale doufám, že pro děti, které je zastihly, to bylo velmi zajímavé. Mohly se podívat do sanitky, ptát se na dotazy, které je zajímaly, zkusily si lehnout na lehátko, zafixovat nohu či změřit tlak. Budeme moc rádi, když si to někdy v rámci besedy zopakujeme a dotazy budou moci položit i ti žáci, kteří se se záchrannou službou neměli možnost během dopoledne potkat. Na druhou stranu děti tak měly možnost poznat jaké to je, když má záchranná služba výjezd. Ještě jednou bych jim tímto chtěla poděkovat za ochotu a milý přístup. Zároveň děkuji žákům 6. B za realizaci a přípravu aktivit. Za mě mohu říci, že dopoledne bylo velice příjemné a všechny děti bych tímto chtěla pochválit za slušné chování. Doufám a věřím, že to bylo přínosné a budu se těšit, že něco podobného zase někdy...

Více informací

Štafetový pohár 2018

Publikoval

Ve čtvrtek 3.5.2018 se v Jičíně uskutečnilo okresní kolo atletické soutěže žáků 1 stupně základních škol. Naši žáci velice dobře reprezentovali školu a zvítězili ve všech běžeckých disciplínách, tj. 8x100m +.-3.tříd, 8x100m 4.-5.tříd a ve smíšené štafetě 8x200m . V této štafetě vždy startovali 4 žáci a žákyně 1.-3. tříd a čtyři ze 4.-5. tříd. Na základě vítězství postoupili do krajského finále, které se koná 15.5.2018 v Novém Městě nad...

Více informací

Kyberšikana

Publikoval

26.4.  se pro 4. třídy uskutečnila beseda s tiskovým mluvčím, preventistou jičínského oddělení Policie ČR nprap. Alešem Brendlem. Hlavním tématem byla kyberšikana. Pana Brendla zajímala vlastní zkušenost žáků s tímto aktuálním tématem. Jako příklad uvedl několik vzorových situací dětí nebo dospívajících. Povídání zpestřily dva krátké filmy zabývající se danou tématikou. Besedu hodnotili kladně žáci i třídní...

Více informací

Hasík druhých tříd

Publikoval

„ Hasík“ „ Hasík “ je název vzdělávacího pořadu pro žáky druhých tříd. V prvních dvou hodinách se děti seznámily se základními pojmy : Kdo je hasič. Jaká je náplň práce hasičů. Jaká existují telefonní čísla první pomoci a jak se telefonuje. Žáci si prakticky vyzkoušeli, jak se chovat při požárech. Mohli si na sobě ověřit, že nosit těžký a teplý úbor hasiče, není jednoduché. Další informace následovaly v druhé části programu . Na modelových situacích řešili s pomocí profesionálního hasiče situace, do kterých se děti mohou dostat v domácnosti, na silnici, v ulicích i ve škole. Nyní si děti budou vědět rady ve vypjatých situacích , budou umět přivolat pomoc sobě i jiným, budou dobrými rádci mladším dětem, ale i dospělým. Završením teoretické části „ Hasíka “ bude návštěva hasičské zbrojnice , spojená s prohlídkou požární techniky, s výkladem a praktickými ukázkami celého složitého systému požární ochrany obyvatelstva. Jako velké plus  tohoto vzdělávacího programu vidíme v osobní účasti profesionálního hasiče, který žáky zaujal výkladem i vystupováním. Děkujeme proto Jakubu Vilušínskému a Hasičskému sboru v Nové Pace za zorganizování tohoto výukového programu. D.Rejmontová a...

Více informací

Okresní kolo ve vybíjené žáků 3.-5.tříd

Publikoval

Ve čtvrtek 12.dubna naše škola pořádala okresní finále ve vybíjené dívek a v kategorii „otevřená“. Turnaj se po organizační stránce vydařil díky přístupu hráčů a skvělé práci rozhodčích i pomocníků (žáci 8.A). V hale se setkalo 8+2 družstev. Obě naše družstva hrála dobře, takže z toho byla nakonec 2 druhá místa. Poděkování patří všem níže jmenovaným. 4. A J. Luňák 4. B T. Korda, N. Kurfürstová 5.A J. Samler, F. Krupka, J. Celjak, M. Menšík, T. Fedor, L. Jeřábková, B. Brádlová, M. Lukášová, H. Ježková, N. Bezstarosti, K.Hornichová, V.Janků 5.B P. Stromová, A. Novotná, M. Šimůnková, D. Kavanová, Š. Vedral, M. Stuchlík, J. Malý, G. Olša, M. Ouhrabka Pomocníci: M.Brádlová, K.+K.Pochopovy, B.Kodymová, D.Opshytosh, M.Grund a T.Typlt A ještě přehled umístění:Kategorie otevřená (chlapci+dívky) 1. ZŠ STARÁ PAKA 2. ZŠ NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 3. ZŠ NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 4. ZŠ 17.LISTOPADU, JIČÍN 5. ZŠ ŽELEZNICKÁ, JIČÍN 6. ZŠ LÁZNĚ BĚLOHRAD 7. ZŠ MILETÍN 8. ZŠ VELIŠ Kategorie dívky 1. ZŠ NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 2. ZŠ NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO  ...

Více informací

Ředitelské volno

Publikoval

Ředitel školy   na dny 30. dubna  a 7. května 2018 vyhlašuje  ředitelské volno   podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona z provozních důvodů.

Více informací