Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Elektronická žákovská

Publikoval

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků. Od počátku nového školního roku, tj od 1. 9. 2018 zavádíme elektronickou žákovskou knížku. Tato poměrně výrazná změna se dotkne všech žáků od 4. ročníku a tím samozřejmě jejich rodičů, zákonných zástupců. Elektronická žákovská knížka nahradí stávající tištěné podoby žákovských knížek či notýsků a stane se kromě zaznamenávání klasifikace žáků i prostředkem další komunikace mezi školou a rodičem. Vy, jako rodiče, získáte zcela 100% přehled o známkách svého dítěte (odpadne problém, zda bylo dítě v den zápisu známek ve škole nebo zda nezapřelo žákovskou knížku). Rodič se dozví o formě zkoušení, navíc získá přehled o důležitosti známky, neboť elektronická žákovská knížka umožní rozlišit tzv. „váhy“ známek dle důležitosti (1 – nejméně důležitá až 10 – nevíce důležitá). Do elektronické žákovské knížky budou zapisovány známky ze všech předmětů. Je naším cílem, aby byly známky zapisovány zpravidla do 2 dnů po hodnocení nebo vždy na konci pracovního týdne v pátek. Kromě toho se nová elektronická ŽK stane prostředkem komunikace, kdy budete moci své dítě omlouvat z výuky anebo posílat škole další zprávy. Taktéž i škola, ředitelství či třídní učitelé, Vám budou moci takto předávat informace, např. o chování vašich dětí, o plánovaných akcích apod. Součástí této aplikace bude i možnost nahlédnout do rozvrhu hodin, suplování, plánu akcí školy. Elektronická žákovská knížka je dostupná na webové adrese na stránkách školy, pod odkazem BAKALÁŘI: (https://zsnovapaka.bakalari.cz/bakaweb) Aplikaci lze pohodlně používat i na mobilních telefonech a tabletech s operačním systémem Android nebo iOS. V aplikaci Google Play, nebo App Store stačí vyhledat „bakalari“. Z výše uvedeného vyplývá, že k elektronické žákovské knížce je nutné, aby rodiče měli přístup na internet. Počítáme samozřejmě i s tím, že ne každý rodič tuto možnost má. V těchto, a myslíme, již jenom výjimečných případech, škola zajistí informování rodičů písemnou formou výpisem známek, který rodiči předáme, a to vždy za určité období. Po začátku školního roku, budou od Vás třídní učitelé chtít e-mailovou adresu rodiče.  Důvodem bude uložení těchto adres do databáze, pro případ, že byste vaše přístupové heslo ztratili nebo zapomněli. Nové heslo si můžete nechat na přihlašovací obrazovce zaslat na Váš email. Na tyto adresy budete současně dostávat upozornění, že máte ve webové aplikaci novou zprávu. Každý rodič obdrží  přístup do webové aplikace.. Žáci obdrží přístup v hodinách informatiky. Ve vlastním zájmu byste heslo rodiče měli znát jenom vy, jako rodič – a to z důvodu, aby si vaše dítě pod vaším heslem nenapsalo samo např. omluvenku. Rozdíl v přístupu žáka a rodiče je pouze ten, že žáci nemohou psát omluvenky. Případné technické záležitosti či problémy vám pomůže řešit Ing. Ondřej Kašpar,  náš ICT správce na adrese: ondra.kaspar@zsnovapaka.cz. Vážení rodiče, věříme, že tato poměrně výrazná změna v komunikaci, napomůže k dalšímu zkvalitnění ve sféře informovanosti rodičů....

Více informací

Třídní schůzky

Publikoval

Vážení rodiče, třídní schůzky proběhnou dne 13. září 2018 od 15:00 hodin. Schůzka třídních důvěrníků  ve 14:30 hodin v učebně Hv. Bližší informace k internetovým žákovským knížkám a komunikaci s učiteli budou podány na těchto schůzkách. Internetové ŽK jsou zavedeny u žáků 4. – 9. ročníku..

Více informací

Začátek nového školního roku

Publikoval

Nový školní rok začíná v pondělí 3.9.2018.Začátek v 7,40 – konec v 9,00 hodin. Pro žáky 1.tříd začátek v 8,00 hodin v aule školy.  ŠD funguje již první den do 16,00 hodin. V úterý 4.9.2018 1. a 2. vyučovací hodinu třídnické práce. Od třetí vyučovací hodiny dle rozvrhu. Přeji   žákům vykročení do nového školního roku tou správnou nohou.

Více informací

6.B v lanovém centru

Publikoval

V pátek 15.6.2018 byla 6.B na výletě v Hradci Králové v lanovém centru. Výlet se nám moc líbil. Nejdříve jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina po sobě střílela šípy a snažila se ukrást protihráči vlajku, druhá skupina házela létající talíře do koše. Pak jsme dostali školení o bezpečnosti a šli jsme lézt do výšek po překážkách. Všem se to líbilo,byl to výborný adrenalinový zážitek…. Adam Bajer...

Více informací

Štafetový pohár – finále

Publikoval

Ve čtvrtek 24.5.2018 se v Kolíně konalo republikové finále atletické soutěže Štafetový pohár,  který je určen pro žáky 1.stupně základních škol. Naši žáci a žákyně se opět po roce do tohoto finále probojovali a skončili na velice pěkném desátém místě. Gratuluji všem k pěknému umístění a zároveň děkuji za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří i paní učitelce Mgr. Věře Šmidrkalové a panu Mgr. Petru Jeřábkovi za přípravu dětí na...

Více informací