Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Školní stovka a dvoustovka

Publikoval

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 jsme na atletickém stadionu uspořádali atletické závody pro žáky prvního stupně. Všichni žáci  závodili v běhu na 100 m a 200 m. Počasí nám přálo, takže sportovní den se vydařil. Děkuji všem kolegům za pomoc při realizaci těchto závodů. Výsledky: 1.třídy : 100 m – 1. Petr Dlabola, 2. Diaa Eldin Tobiáš, 3. Jan Vít 200 m – 1. Petr Dlabola, 2. Jakub Celjak, 3. Radim Jisl 100 m –  1. Klára Válková, 2. Barbora Hloucalová, 3. Martina Janků 200 m –  1. Klára Válková, 2. Barbora Hloucalová, 3. Martina Janků třídy 100 m –  1. Samuel Olša, 2. Marek Lodr, 3. Destin Bozáň 200 m – 1. Samuel Olša, 2. Jakub Sucharda, 3. Marek Lodr 100 m – 1. Tereza Fučíková, 2. Eliška Drašarová, 3. Amálie Chmelařová 200 m –  1. Tereza Fučíková, 2. Eliška Drašarová, 3. Berenika Beránková třídy 100 m – 1. Ludvík Novák, 2. Samuel Topič, 3. Vojtěch Mádlík 200 m –  1. Ludvík Novák, 2. Samuel Topič, 3. Hujer Matyáš 100 m –  1.  Karolína Zrnová, Karolína Kazdová, Darina Jirásková 200 m –  1.  Karolína Zrnová, Karolína Kazdová, Darina Jirásková třídy 100 m –  1. Michal Krotký, 2. Jan Ruml, 3. Peter Korda 200 m –  1. Michal Krotký, 2. Jan Ruml, 3. Sebastián Cholmatov 100 m – 1. Sára Fejfarová, 2. Karolína Trubáková, 3. Marie Anna Řeháčková 200 m –  1. Marie Anna Řeháčková, 2. Sára Fejfarová, 3. Karolína Trubáková třídy 100 m – 1. Petr Fedor, 2. Tadeáš Macák, 3. Patrik Ponokelský 200 m –  1. Tadeáš Macák, 2. Petr Fedor, 3. Tobias Korda 100 m – 1. Anna Viková, 2. Ema Plíšková, 3. Nikola Kurfürstová 200 m – 1. Anna Viková, 2. Nikola Kurfürstová, 3. Ema Plíšková Podrobné výsledky mají žáci ve svých...

Více informací

Geomorfologická exkurze 9.A do Krkonoš 

Publikoval

Ve středu 10.října jsme pro žáky 9.A zorganizovali exkurzi do Krkonoš. Naše cesta započala v Horních Mísečkách, dále vedla k Vrbatově boudě a mohyle Bohumila Hanče a Václava Vrbaty. Po sdělení základních informací k této části Krkonoš 16 „deváťáků“ následovalo pedagogický doprovod  ke hraně Labského dolu , Pančavskému vodopádu a k Labské boudě. Každé zastavení bylo naplněno zajímavými informacemi geologickými,  zeměpisnými, botanickými  i turistickými. Naším dalším zastavením byly Sněžné jámy , Violík , prameny Labe, křižovatka u Čtyř pánů, Růženčina zahrádka. Poslední část naší cesty vedla přes Kotelské  sedlo nad Dvoračky a Krakonošovou cestou přes Kotelní jámy na Dolní Mísečky. A tady už na nás čekal autobus. Krkonoše se nám opět ukázaly v plné kráse a velmi příjemné podzimní počasí jistě umocnilo pozitivní zážitky z exkurze. All-focus All-focus All-focus      ...

Více informací

Preventivní pobyt na Malé Skále

Publikoval

Žáci šestých tříd se na konci září a na začátku října zúčastnili preventivního pobytu na Malé Skále. Po dobu tří dnů jsme si všichni společně povídali, hráli jsme různé hry a aktivity, které by měly žákům pomoci například v komunikaci, v sebeovládání, v pomoci druhým lidem, v respektování se navzájem…Dále jsme si povídali o šikaně, kouření, drogách, alkoholu atd. Myslím si, že jsme si tyto dny na Malé Skále krásně všichni užili 🙂...

Více informací

Elektronická žákovská

Publikoval

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků. Od počátku nového školního roku, tj od 1. 9. 2018 zavádíme elektronickou žákovskou knížku. Tato poměrně výrazná změna se dotkne všech žáků od 4. ročníku a tím samozřejmě jejich rodičů, zákonných zástupců. Elektronická žákovská knížka nahradí stávající tištěné podoby žákovských knížek či notýsků a stane se kromě zaznamenávání klasifikace žáků i prostředkem další komunikace mezi školou a rodičem. Vy, jako rodiče, získáte zcela 100% přehled o známkách svého dítěte (odpadne problém, zda bylo dítě v den zápisu známek ve škole nebo zda nezapřelo žákovskou knížku). Rodič se dozví o formě zkoušení, navíc získá přehled o důležitosti známky, neboť elektronická žákovská knížka umožní rozlišit tzv. „váhy“ známek dle důležitosti (1 – nejméně důležitá až 10 – nevíce důležitá). Do elektronické žákovské knížky budou zapisovány známky ze všech předmětů. Je naším cílem, aby byly známky zapisovány zpravidla do 2 dnů po hodnocení nebo vždy na konci pracovního týdne v pátek. Kromě toho se nová elektronická ŽK stane prostředkem komunikace, kdy budete moci své dítě omlouvat z výuky anebo posílat škole další zprávy. Taktéž i škola, ředitelství či třídní učitelé, Vám budou moci takto předávat informace, např. o chování vašich dětí, o plánovaných akcích apod. Součástí této aplikace bude i možnost nahlédnout do rozvrhu hodin, suplování, plánu akcí školy. Elektronická žákovská knížka je dostupná na webové adrese na stránkách školy, pod odkazem BAKALÁŘI: (https://zsnovapaka.bakalari.cz/bakaweb) Aplikaci lze pohodlně používat i na mobilních telefonech a tabletech s operačním systémem Android nebo iOS. V aplikaci Google Play, nebo App Store stačí vyhledat „bakalari“. Z výše uvedeného vyplývá, že k elektronické žákovské knížce je nutné, aby rodiče měli přístup na internet. Počítáme samozřejmě i s tím, že ne každý rodič tuto možnost má. V těchto, a myslíme, již jenom výjimečných případech, škola zajistí informování rodičů písemnou formou výpisem známek, který rodiči předáme, a to vždy za určité období. Po začátku školního roku, budou od Vás třídní učitelé chtít e-mailovou adresu rodiče.  Důvodem bude uložení těchto adres do databáze, pro případ, že byste vaše přístupové heslo ztratili nebo zapomněli. Nové heslo si můžete nechat na přihlašovací obrazovce zaslat na Váš email. Na tyto adresy budete současně dostávat upozornění, že máte ve webové aplikaci novou zprávu. Každý rodič obdrží  přístup do webové aplikace.. Žáci obdrží přístup v hodinách informatiky. Ve vlastním zájmu byste heslo rodiče měli znát jenom vy, jako rodič – a to z důvodu, aby si vaše dítě pod vaším heslem nenapsalo samo např. omluvenku. Rozdíl v přístupu žáka a rodiče je pouze ten, že žáci nemohou psát omluvenky. Případné technické záležitosti či problémy vám pomůže řešit Ing. Ondřej Kašpar,  náš ICT správce na adrese: ondra.kaspar@zsnovapaka.cz. Vážení rodiče, věříme, že tato poměrně výrazná změna v komunikaci, napomůže k dalšímu zkvalitnění ve sféře informovanosti rodičů....

Více informací