Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Dílničky pro předškoláky

Publikoval

Ve středu 20. ledna se uskutečnily v prostorách školních družin naší školy rukodělné dílničky pro budoucí prvňáčky. Tato akce se stala již tradicí a k radosti nás učitelů, kteří jí pro děti připravujeme, proběhlo toto setkání v příjemné atmosféře. Děti v doprovodu svých rodičů a často i mladších, či naopak starších sourozenců, našich žáků, si vyrobily, za pomoci paní učitelek prvního i druhého stupně, drobné dárečky. Vyzkoušely si také svojí šikovnost při lovu papírových ryb z rybníčku „Kapřína“. Roztřídily pod vedením porybného pana učitele Holana své úlovky, které do vody nepatří, do připravených košů na odpad a jako odměnu si odnesly obrázky ryb, které si sami vybarvily. Svoji zručnost děti prověřily za dohledu pana učitele Macáka při stavbě komínů, pyramid a různých hradeb z papírových trubiček. Z toho, jak se do činností zapojovali spontánně i rodiče dětí, lze soudit, že toto odpoledne bylo, nejen pro děti, ale i pro ně, příjemným zastavením a doplněním zimního dne. Především splnilo svůj cíl – zbavit děti určitého ostychu a seznámit je s prostředím, ve kterém se bude za čtrnáct dní, 5. a 6. února, konat zápis do budoucích prvních tříd. Za všechny pedagogy školy Jarmila...

Více informací

Výzva MŠMT – pracovní činnosti v 6. ročníku

Publikoval

V prvním pololetí školního roku se naše škola zapojila do Výzvy č. 57 vyhlášené MŠMT, jejíž jedna část byla zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků. Získané finanční prostředky jsme použili na nákup nářadí do školní dílny a potřebného strojního vybavení do přípravny učitele. Do realizace byli zapojeni žáci 6. ročníku. Naším úkolem bylo v hodinách pracovních činností zhotovit výrobek ze dřeva. Vybrali jsme hlavolam HANOJSKÁ VĚŽ, který má i zajímavou historii. Žáci se seznámili se základy technického zobrazování, získali základní vědomosti o dřevě jako materiálu (druhy dřeva, jeho vlastnosti) a vyzkoušeli si základní pracovní operace při obrábění dřeva (měření, orýsování, řezání, vrtání, pilování, broušení, natírání a lakování). K výrobku zhotovovali žáci také technickou dokumentaci. V šestém ročníku se setkávají  s pojmem technické dokumentace poprvé. Neměli tedy žádnou představu, jak taková dokumentace vypadá, co obsahuje, žádnou zkušenost z jejího vytváření ani používání. Většinou se zapojovali do jednotlivých úkolů při jejím vytváření aktivně a technický výkres doplňovali velmi pečlivě. Do dílen se žáci těšili. Byť výrobek není složitý, je na něm spousta pracovních operací, které museli zvládnout. Jejich zkušenosti s obráběním dřeva byly velmi rozdílné – někteří již se dřevem pracovali (pomáhají doma, zhotovují si své výrobky), ale většinou byla toto první praktická zkušenost. Manuální práce v dílně byla pro některé z nich něčím zcela novým. Důležitá byla jistě i zkušenost, že ne vše je hotové hned, pro dosažení kvalitního výsledku je třeba být pečlivý a vytrvalý. Nelze opominout i rozvíjení schopnosti komunikace u žáků, jejich zapojení do diskusí o způsobu zpracování, volbě postupů, nářadí a také vzájemná pomoc a spolupráce. Žáci byli aktivní, myslím, že je práce bavila. Snažili se v rámci svých možností o co nejlepší výsledek a ze svého výrobku měli radost. Jarmila...

Více informací

Sportovní odpoledne pro budoucí prvňáčky

Publikoval

Hezké sportovní odpoledne jsme prožili 19. 11. 2014 v hale základní školy Komenského. Zacvičit si přišlo 23 budoucích prvňáčků, na které z hlediště dohlížely maminky i tatínkové. Děti začaly rozcvičkou pod vedením paní učitelky Jany Lánské. Jen co rozhýbaly celé tělo od hlavy až k patě, rozeběhly se na jednotlivá stanoviště, kde na ně čekaly další paní učitelky. Začalo se sportovat po celé hale a stanoviště byla pestrá. Děti se pokoušely vstřelit gól florbalovou hokejkou, projít po úzké lavičce, proběhnout opičí dráhu, vylézt po žebřinách nebo se jen zhouply na houpačce. Z úsměvů dětí bylo čitelné nadšení a dobrá nálada. Na závěr děti soutěžily v běhu s obručí. Vítězem se stal každý, kdo se závodu zúčastnil. Děti byly odměněny diplomem a drobnými sladkostmi. Děkujeme rodičům, že k nám ratolesti přivedli a společně se budeme těšit na další...

Více informací

Vánoční besídka

Publikoval

V úterý 17.12. 2013 proběhla vánoční besídka ve třídě  3.A.  Děti pod vedením paní učitelky Dagmar Kulhánkové připravily vánoční pásmo pro své rodiče, babičky a dědečky. Za natočení videa chceme touto cestou poděkovat panu Mádlíkovi.

Více informací

Exkurze 4. tříd v Hradci Králové

Publikoval

Ve středu 16. 10. 2013 se žáci 4. A a 4. B ze ZŠ v Komenského ulici s paní učitelkami J. Tázlarovou a J. Maglenovou vydali vlakem na plánovanou exkurzi do Hradce Králové. Krajské muzeum je nadchlo exponáty ve středověké expozici a interaktivní dílnou. Odtud si všichni odvezli napodobeninu středověké hračky, kterou uhnětli z připravené hmoty vlastníma rukama. Z terasy muzea měli možnost rozhlédnout se po krajském městě a jeho orientačních bodech. Cesta z muzea vedla kolem Klicperova divadla na Žižkovo náměstí. Cvičně si oblékli pláštěnky, aby tmavým mrakům ukázali, že jsou připraveni. Vydatně se posilnili a pokračovali v obhlídce radnice, Bílé věže a kostela Svatého Ducha, kde je zaujala okna zdobená vitráží. Pěšky pokračovali přes bývalý pivovar po upravených terasách k Jiráskovým sadům. Obešli dřevěný kostelík, obdivovali konstrukci lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Orlici. Najednou jim něco přeběhlo přes cestu, co to ale bylo? Bobr? Vydra? Nutrie? Potkan? Setkání s živými nutriemi málem zastínilo další cíl putování – soutok Labe a Orlice. Pláštěnky slavnostně zabalili. Sluníčko si prodralo cestu z mraků a doprovázelo je nejen kolem Hučáku, Pedagogické fakulty, přes Ulrichovo náměstí, ale po celou zpáteční cestu. Ve vlaku si sdělovali dojmy a zážitky, o které se určitě podělili se svými rodiči. Čekali na své děti na vlakové zastávce, kam se jim po devíti hodinách putování zase všichni šťastně vrátili. J. Maglenová...

Více informací

První víkend v září

Publikoval

BIOS – 1. aktivita  2013 – 2014    sobota 14. září Hra o Pace Vzorně připravená packými skauty, Biosáci dosáhli pěkných výsledků.Po procházení městem s vyznačenou mapkou a zadanými úkoly probíhala řada činností u skautské klubovny. Ráno bylo nevlídné, ale postupně se vyčasilo  dokonce vykouklo sluníčko. BIOS – 2. aktivita   2013 – 2014     neděle  15. září KRNAP – „Tma přede mnou“ 26 lidiček, mrholení, poměrně teplo. Prošlo jsme nášlapnou hmatovou stezku, vyznačenou trasu s pommocí slepecké hole, zkusili pamatováka textu „rušeného“ hudbou, vyhledali podle zvuku zvířete jeho kožešinu a zahráli si hru s rolničkovými míči. Vše probíhalo v parku nedaleko sídla KRNAP, věnovali se nám ve svém volném čase.  Přijelo nás 26, byli jsme rozdělení do dvou skupin. Je zajímavé, že štafetová hra dopadla naprosto vyrovnaně. Obě družstva se k metám dostala na zlomek vteřiny...

Více informací