Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Co víš o plk. Otakaru Hrubém?

Publikoval

Učitelé dějepisu Mgr. Ivana Tůmová, Mgr. Vladimíra Vlachová a Mgr. Lukáš Macák připravili dějepisnou soutěž „Co víš o plk. Otakaru Hrubém.“ Tato soutěž se koná v rámci oslav 1oo let od narození pana Hrubého. Záštitu nad touto soutěží přavzal starosta Nové Paky pan JuDr.Ing.Rudolf Cogan,Ph.D.  Nejprve probíhají školní kola ve školských zařízeních Nové Paky. Na naší škole proběhlo dnes od osmi hodin.  Tři nejlepší budou odměněni věcnými cenami a vytvoří školní družstvo, které nás bude reprezentovat v úterý 22. 10. 2013 . Tento den se sejdou družstava z Gymnázia Nová Paka, ZŠ Husitská, Staré Paky, Pecky, Lázní Bělohrad a naší pořádající školy, a prověří své znalosti týkající se II. světové války a hlavně znalostí o plk. O.Hrubém. Nad regulérností soutěže bude dbát porota, jejímž předsedou bude pan. RNDr. Jaroslav Bareš.  Vítězové této soutěže budou přebírat ocenění 1. listopadu, v den oslav 100. výročí narození.plk.O.Hrubého, která se bude konat v aule gymnázia od 15:30 hodin.   Harmonogram oslav  je zveřejněn na...

Více informací