Základní škola Nová Paka, Komenského 555 - netfirmy.czZákladní školy - netfirmy.cz

Jarní recitační soutěž

Publikoval

Po zimě přišlo příjemné jaro a s ním pěvecké , sportovní i další soutěže. Mezi ně patří každoroční setkání s básničkami. Děti z prvního stupně naší školy prošly třídními koly. Z nich byli vybráni tři zástupci , kteří postoupili do kola celoškolního. To se konalo ve čtvrtek 19.května . Stejně jako v předchozích letech, byli i letos mladí recitátoři rozděleni do 3 kategorií. V nejmladší kategorii 1.tříd se na stupních vítězů umístili : S.Fejfarová, M. Nosková a na nejvyšší stupínek vystoupal žák 1.B Ondra Pokorný. Za odvahu, krásné básničky i za milý přednes si zasloužili sladkou odměnu s pochvalou vítězové i ostatní malí účinkující. Ve starší kategorii 2.-3.tříd se sešlo 12 milovníků poezie. Na pomyslné 3.místo se postavila J. Batromijová, na 2. místo T. Macák a B.Brádlová. Vavřínový věnec vítězky si odnesla Martina Lukášová. Další děvčata i chlapci se velmi snažili a porota i diváci je po právu odměnili potleskem i sladkostmi. Nejstarší kategorie zaznamenala rekord. Účastnilo se dokonce 14 recitátorů. Byli odměněni dvěma třetími místy (F. Nosek, Z. Albrechtová) a dvěma druhými místy ( K. Vitvar, E. Šturmová ) . Vlajka vítěze vystoupala pro Kláru Ticháčkovou, která svou básní zaujala všechny přítomné. Všem dětem přejeme další radost z recitování krásných českých veršů, porotě děkujeme za objektivní hodnocení a hostům naší akce za podporu mladých umělců....

Více informací

Matematické soutěže

Publikoval

Každým rokem se žáci naší školy účastní „PYTHAGORIÁDY“ – matematické soutěže, která je určena pro žáky 5. – 8. ročníku. Již proběhla soutěž určená žákům pátého ročníku – školní i okresní kolo. Školního kola se zúčastnilo 31 žáků, z nichž pět splnilo podmínku pro postup do kola okresního, t.j. vyřešit minimálně 9 úloh z patnácti. Výsledky školního kola: 1.           Pavelec Matěj                    15 bodů 2.          Kotrbová Magdaléna        14 bodů 3.          Cogan Mikuláš Rudolf      11 bodů 4. – 5.   Ulrichová Tereza               10 bodů V okresním kole, které se konalo 21. 3. v Jičíně, se naši žáci také neztratili. Naopak udělali nám pěkným umístěním radost.  Magdaléna Kotrbová se umístila na děleném 1. – 4. místě a další žáci se stali úspěšnými řešiteli. Všem patří naše poděkování a přání dalších úspěchů. ————————————————————————————————————————————————- Termín konání soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN byl letos stanoven na 18. března. Stalo se již tradicí, že se soutěže účastní téměř všichni žáci prvního stupně a přibližně polovina žáků stupně druhého.  Na zajímavých úlohách si žáci prověřili svoji představivost, postřeh, logické myšlení a samozřejmě také svoje znalosti matematiky. Věřím, že je bádání nad zajímavými úkoly bavilo. Všem zúčastněným žákům patří poděkování a vítězům jednotlivých kategorií gratulace k dosaženým výsledkům. Poděkování patří také všem učitelům, kteří se podíleli na organizaci a vyhodnocení soutěže.   VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ kategorie CVRČEK – 2. a 3. třídy kategorie BENJAMÍN – 6. a 7. třídy pořadí jméno třída body pořadí jméno  třída body 1. Fedor Tomáš 3. A 73 1. – 2. Machová Julie 7. B 63 2. Ježková Hana 68 Troya Dominik 6. A 3. Janků Veronika 65 3. Stuchlík Daniel 7. A 60 kategorie KLOKÁNEK – 4. a 5. třídy kategorie KADET – 8. a 9. třídy pořadí jméno  třída body pořadí jméno třída body 1. Cogan Mikuláš Rudolf 5. B 106 1. Macek Michal 9. A 96 2. Vitvar Kryštof 4. A 105 2. Vojtíšek David 79 3. Kotrbová Magdaléna 5. A 104 3. Sedláček Vladislav 77...

Více informací

Krajské kolo Olympiády v ČJ

Publikoval

9.dubna se student IX.B Jaroslav Mandík zúčastnil krajského kola Olympiády českého jazyka (poté, co úspěšně prošel školním i okresní kolem). V konkurenci pětadvaceti soutěžících ze 9.ročníků a přísluš.tříd gymnázií se umístil na krásném pátém místě v kraji. Zaslouží si poděkování za perfektní přípravu a skvělý výsledek! mh  

Více informací

Co víš o plk. Otakaru Hrubém?

Publikoval

Učitelé dějepisu Mgr. Ivana Tůmová, Mgr. Vladimíra Vlachová a Mgr. Lukáš Macák připravili dějepisnou soutěž „Co víš o plk. Otakaru Hrubém.“ Tato soutěž se koná v rámci oslav 1oo let od narození pana Hrubého. Záštitu nad touto soutěží přavzal starosta Nové Paky pan JuDr.Ing.Rudolf Cogan,Ph.D.  Nejprve probíhají školní kola ve školských zařízeních Nové Paky. Na naší škole proběhlo dnes od osmi hodin.  Tři nejlepší budou odměněni věcnými cenami a vytvoří školní družstvo, které nás bude reprezentovat v úterý 22. 10. 2013 . Tento den se sejdou družstava z Gymnázia Nová Paka, ZŠ Husitská, Staré Paky, Pecky, Lázní Bělohrad a naší pořádající školy, a prověří své znalosti týkající se II. světové války a hlavně znalostí o plk. O.Hrubém. Nad regulérností soutěže bude dbát porota, jejímž předsedou bude pan. RNDr. Jaroslav Bareš.  Vítězové této soutěže budou přebírat ocenění 1. listopadu, v den oslav 100. výročí narození.plk.O.Hrubého, která se bude konat v aule gymnázia od 15:30 hodin.   Harmonogram oslav  je zveřejněn na...

Více informací