Gmail logo

S počítači a informatikou se na naší škole žáci setkávají již na prvním stupni. První až třetí třídy velmi často zpestřují výuku různých předmětů návštěvou počítačové učebny, kde procvičují své znalo

sti z matematiky, češtiny, prvouky a dalších předmětů. Když přijdou do čtvrté třídy, kde už mají informatiku mezi povinnými předměty, nejsou žádnými začátečníky. Získají školní gmailovou schránku na doméně @zsnovapaka.cz a začínají komunikovat mezi sebou, odevzdávat úkoly v elektronické podobě, testy vyplňují a odevzdávají přes internet. V následujících ročnících je vždy část výuky informatiky věnována hardwaru a část softwaru.

V páté třídě se žáci jednou týdně na hodinu promění v IT techniky, rozebírají jednotlivé části počítače a vše kolem nich. Ve druhé části se pak seznamují s nastavením PC v operačním systému.

Šesťáci jsou už zkušenější technici, kteří se odváží otevřít počítačovou skříň a poznávat její vnitřnosti. V softwarovém období se z nich stávají odborníci na psaní textů v kancelářských programech (Word, Writer, WordPad,…).

V sedmém ročníku se z žáků postupně stanou grafici. Od hardwaru se postupně seznamují s tvorbou a zpracováním obrazu na PC. A tak jsou probírány grafické karty, skenery, digitální fotoaparáty a tiskárny. V softwarové části se pak začíná od bitmapové grafiky v malování přes vektorovou až po 3D. Oblíbeným projektem je modelování vlastního 3D pokoje, kde si žáci pak virtuálně stěhují nábytek. Své výtvory se učí prezentovat pomocí programu PowerPoint nebo Impress. Již několikrát se stalo, že virtuální přestěhování se rodičům zalíbilo a zrealizovali je.

V osmé třídě se z našich žáků stávají programátoři webových stránek – seznamují se se základy HTML a CSS, později pak s PHP. V hardwarové části je podstatným tématem internet a připojení k síti. Žáci si vyzkouší vytvořit vlastní bezdrátovou (WiFi) síť a připojit se k internetu.

V devátém ročníku se žáci učí vytvářet tabulky a vše si řádně spočítat s pomocí programu Excel nebo Calc. Při posledním projektu, který žáci zpracovávají ve skupinách se na chvíli promění v režiséry, kameramany, herce, zvukaře, kostymérky … Se školními kamerami se učí, jak natočit krátký film, většinou se tématem dotknou školního prostředí.

Výuka informatiky je po celou dobu vedena tak, aby žáci byli připraveni pracovat nejen s aktuálními technologiemi, ale aby dokázali sledovat trendy a směry v oblasti IT a našli tak své uplatnění později na středních a vysokých školách nebo v zaměstnání. Základní teze je, že žák by měl umět předat a prezentovat vše, co na počítači vytvoří a zpracuje.