Nový strávník se přihlásí v kanceláři ŠJ – složí zálohu ve výši 100,- Kč za čip (ve tvaru přívěsku na klíče) a zaplatí stravné.
Stravné se platí obvykle na jeden měsíc předem, při platbě za obědy se do počítače dostává objednávka na oběd č.1.

Jestliže strávník nemůže přijít na oběd, zruší objednávku na terminálu, chce-li oběd č.2, přeobjedná na terminálu v jídelně.
Pokud chodí strávník pouze určité dny v týdnu, lze provést předobjednávku na celý měsíc.

Objednávky obědů lze zrušit i telefonicky.

Platby obědů probíhají v hotovosti poslední 4 pracovní dny měsíce a 1. pracovní den měsíce v kanceláři ŠJ nebo srážkou ze sporožirovéhu účtu České spořitelny v termínu k 20. pracovnímu dni měsíce.

Čip vypadává jako přívěsek na klíče, každý má dvě čísla, je polepen označením ŠJ, tel.číslem a pořadovým číslem. Uvnitř čipu je zakódováno šestimístné identifikační číslo.

OBJEDNÁVKOVÝ TERMINÁL

Objednávkový terminál je umístěn v jídelně a slouží strávníkům k volbě druhu jídla a popřípadě k zrušení objednávek.

Objednávky probíhají po jednotlivých týdnech, strávník se identifikuje pomocí svého identifikačního čipu – přiloží ho ke čtečce terminálu, na dispeji se zobrazí rozpis objednaných jídel a jméno strávníka, nová objednávka se potvrdí přidržením čipu.