Předsedou ŠR je Bc. Milan Pospíšil, pokladníkem – paní Zdeňka Švorcová.
Pokud potřebujete bližší informace o RŠ obracejte se na Bc. Milan Pospíšila.