Druhým rokem se konají zápisy dětí k povinné školní docházce na všech školách v měsíci  dubnu. Termín zápisu na naší škole byl stanoven na pátek 6. a sobotu 7. 4. 2018.

K zápisu se dostavilo se svými rodiči celkem 55 dětí. Přijato bylo 50 budoucích prvňáčků (27 chlapců a 23 děvčat). Pro pět dětí zažádali jejich rodiče o odklad povinné školní docházky.

Na zdárném průběhu zápisu se podíleli, stejně jako každý rok, všichni učitelé a vychovatelé školy. Povinnou dokumentaci řešili s rodiči učitelé druhého stupně. To umožňuje klidný a nerušený průběh té části zápisu, v níž budoucí školáci plní zadané jednoduché úkoly a odpovídají na otázky paní učitelek z prvního stupně. Tato část zápisu probíhá samozřejmě za přítomnosti rodičů dítěte.

Po skončení oficiální části zápisu, si mohli rodiče s dětmi prohlédnout školu. Děti měly možnost zkusit práci na interaktivní tabuli, sluchátka v jazykové učebně, nebo řešit jednoduché úkoly na počítačích v učebně informatiky. Některé si také vyzkoušely hru na různé hudební nástroje v hudebně. Úlohu průvodců plnili žáci druhého stupně.

Poděkování patří všem našim žákům, kteří ve velkém počtu (téměř 40) při zápisu pomáhali, mnozí dokonce po oba dny.

Děkujeme všem učitelům za bezproblémový průběh zápisu. Věřím, že čas strávený při zápisu ve škole byl pro děti příjemný a pro mnohé rodiče zároveň možností, jak zavzpomínat na svoje školní léta prožitá právě v naší škole.