V pondělí 4.9.2017 byli slavnostně přivítáni prvňáčci i se svými rodiči a prarodiči v aule školy. Po úvodním přivítání ředitelem školy a místostarostou Nové Paky Mgr.Milanem Pospíšilem přistupovali jednotliví žáčci na pódium, kde jim byla předána kniha a každý obdržel čepici s logem školy. Třída 1.A červené a 1.B modré čepice. Poté se přemístili do jednotlivých tříd, kde se jim věnovaly třídní učitelky Mgr.Marie Bílková a Mgr.Jana Komárková.  Přeji Všem žáčkům mnoho úspěchů při studiu.