Volby do školské rady konané ve dvou termínech:

  1. Volba zástupců pedagogického sboru proběhla 30.11.2017

Zvoleny byly: Mgr. Ivona Hykyšová, Mgr. Dagmar Kulhánková, Mgr. Ivana Tůmová

 

  1. Volba zástupců rodičů proběhla 7.12.2017

Zvoleni byli:

Bc.Olga Viková – dcera ve 4.A                                   –  94 hlasů

Mgr.Petrv Jeřábek – dcery ve 3.A a 5.A                  – 103 hlasů

Mgr.Lucie Novotná  –   syn ve 2.A                          – 72 hlasů

 

 

Volební komise ve složení: PaedDr. Jarmila Tázlarová, Mgr. Marcela Ferklová, Mgr. Lukáš Macák

Zbývající členy ŠR bude jmenovat RM Nová Paka