S programem Comenius v Anglii

V úterý 10.3. jsme vyjeli ze školního dvora směr Praha. Odtud jsme letěli do Mnichova, kde jsme přestoupili na let do Manchesteru. Tam nás vyzvedl mikrobus , který nás po dvou a půl hodinách cesty dovezl do Hullu. Tam už na nás čekali rodiny ,v kterých jsme bydleli. Druhý den jsme šli do školy, kde jsme se všichni seznámili. Provedli nás po škole, hráli jsme hry a napodobovali Zumbu. Kolem páté hodiny jsme šli domů. Třetí den jsme se opět všichni sešli ve škole a povídali jsme si o tom, jak bychom měli zdravě žít. Poté jsme si zašli na oběd do školní kantýny, kde jsme si dali skvělou pizzu. Po obědě jsme jeli na motokáry, kde jsme byli rozděleni do šesti týmů a závodili jsme, kdo za jednu hodinu ujede víc kol. Potom nás odvezli zpátky ke škole KELVIN HALL, odkud jsme se rozešli opět do svých rodin. Čtvrtý den jsme ve škole nebyli, protože jsme jeli na farmu nedaleko Hullu, a také jsme se byli podívat v části města. Když nás dovezli zpět ke škole ,  všichni rozloučili , protože potom už jsme se nepotkali. Poslední den nám jel vlak už v 5:30 ze stanice Hull do Manchester airport. Z Manchesteru jsme letěli do Frankfurtu , kde je druhé největší letiště v Evropě. Tam jsme museli čtyři a půl hodiny čekat na letadlo do Prahy. Odtamtud nás odvezl mikrobus zpět do Nové Paky. Tam jsme se rozešli do svých domovů.

Celý výlet se nám moc líbil a chtěli bychom se někdy do Anglie vrátit.

E.Urban, J.Mandík, D.Prokš

IMG_1720IMG_1487IMG_1361IMG_1477