Základní škola vyhlašuje konkurz na místo speciálního pedagoga pro předmět speciálně pedagogické péče. Počet vyučovacích hodin – 5.

Přihlášky posílejte na adresu školy.