Ve středu 28.3.2018  ve spolupráci s S-firmou Trutnov proběhne sběr starého papíru a kartonů. Na školní dvůr budou přistaveny dva kontejnery, do kterých se papír bude vkládat. Žáci mohou nosit papír již nyní do školy a shromažďovat ho ve svých třídách. V případě většího množství bude papír skladován ve sklepních prostorech školy. Každý žák nahlásí svému třídnímu učiteli váhu papíru, který přinesl.