Rada školy 5.2. 2018

1.zasedání  RŠ při ZŠ Nová Paka, Komenského 555

Přítomni:

P.Bouchner, Mgr. Milan Pospíšil, Ing. Ladislava Kocourková, Mgr. Ivona Hykyšová, Mgr. Ivana Tůmová, Mgr. Dagmar Kulhánková, Mgr. Lucie Novotná, Mgr. Petr Jeřábek, Bc. Olga Viková

  1. Volba předsedy:

Bc. Olga Viková zvolena všemi hlasy.

  1. Informace ředitele školy o škole ve školním roce 2017 – 18
  2. Odchod žáků na víceletá gymnázia
  3. Investice na opravu střechy ( západ dvůr)
  4. počítačová síť (projekt MAP)
  5. akce školy – lyžařské závody

– akce pro předškoláky

– zápis 6. a 7.4.2018

– projekty

  1. Návrh další schůzky – červen 2018

 

V Nové Pace 15.2. 2018   Zapsala Mgr. Dagmar Kulhánková