V roce 2015 se naše škola zapojila do projektů vyhlášených MŠMT.

Projekt Výzva 56 obsahoval čtyři klíčové aktivity. Škola se zapojila do tří : a/ čtenářské dílny, v rámci této aktivity učitelé 1. stupně a učitelé českého jazyka absolvovali školení a následně získané poznatky zúročili ve svých hodinách. Zároveň projekt umožnil získat velký počet knih do školní knihovny, abychom mohli zvýšovat čtenářskou gramotnost

b/ vzdělávací pobyt tří učitelů na Maltě za účelem zdokonalení v anglickém jazyce

c/ vzdělávací pobyt čtyřiceti žáků a čtyř pedagogů v Anglii. Zde kromě jazykového kurzu absolvovali prohlídku historických míst Londýna – např. The Tower, The Globe, Trafalgar Square…  Mimo Londýn navštívili ještě Brighton a Portsmouth. Vše zdárně absolvovali a vrátili se plni dojmů a zážitků.

Projekt Výzva 57 opět obsahoval čtyři klíčové aktivity. My jsme se zapojili do všech čtyř: a/ rozvoj technických dovedností žáků. Chlapci a děvčata v rámci technických činností zhotovili hlavolam. Každý žák musel pracovat postupně s různým nářadím, aby svůj výrobek opracoval až do konečné podoby. V rámci této klíčové aktivity mohla škola vybavit školní dílny novými stroji a nářadím.

b/týkalo se školení učitelů technických činností. Zúčastnila se PaedDr. Jarmila Tázlarová, která načerpala nové poznatky a metody pro práci ve školních dílnách.

c/ a d/ se týkalo rozvoje jazykové gramotnosti tzv. Blended learning, jak pro učitele, tak pro žáky.

Jsme rádi, že jsme se do těchto projektů mohli zapojit. V případě dalších projektů vyhlašovaných MŠMT se těchto aktivit zúčastníme.