Žáci šestých tříd se na konci září a na začátku října zúčastnili preventivního pobytu na Malé Skále. Po dobu tří dnů jsme si všichni společně povídali, hráli jsme různé hry a aktivity, které by měly žákům pomoci například v komunikaci, v sebeovládání, v pomoci druhým lidem, v respektování se navzájem…Dále jsme si povídali o šikaně, kouření, drogách, alkoholu atd. Myslím si, že jsme si tyto dny na Malé Skále krásně všichni užili 🙂