Dne 25. února 2014 proběhl tradičně na naší škole karneval školní družiny. Zúčastnila se všechna oddělení, a proto se v aule sešlo více jak sto masek. Děti tancovaly, zpívaly, soutěžily a dokonce se naučily i nový tanec. Nálada byla skvělá, všichni jsme se náramně bavili. Soutěž o nejlepší masku jsme nemohli vyhlásit, protože téměř všechny masky byly zdařilé a velice hezké. Drobnou odměnu tedy dostal každý maskovaný účastník karnevalu.

Všem dětem patří pochvala za slušné chování a rodičům dík za čas, který věnovali přípravě masek.