Rada města Nová Paka jmenovala dne 10.1.2018 členy ŠR ve složení:

Zástupci pedagogických pracovníků:

  1. Mgr. Ivona Hykyšová
  2. Mgr. Dagmar Kulhánková
  3. Mgr. Ivana Tůmová

Zástupci rodičů:

  1. Bc.Olga Viková
  2. Mgr. Petr Jeřábek
  3. Mgr. Lucie Novotná

Zástupci zřizovatele:

  1. Ing. Ladislava Kocourková
  2. Pavel Bouchner
  3. Mgr. Milan Pospíšil

Jmenování platí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2021.