„ Hasík“

„ Hasík “ je název vzdělávacího pořadu pro žáky druhých tříd. V prvních dvou hodinách se děti seznámily se základními pojmy : Kdo je hasič. Jaká je náplň práce hasičů. Jaká existují telefonní čísla první pomoci a jak se telefonuje. Žáci si prakticky vyzkoušeli, jak se chovat při požárech. Mohli si na sobě ověřit, že nosit těžký a teplý úbor hasiče, není jednoduché.

Další informace následovaly v druhé části programu . Na modelových situacích řešili s pomocí profesionálního hasiče situace, do kterých se děti mohou dostat v domácnosti, na silnici, v ulicích i ve škole. Nyní si děti budou vědět rady ve vypjatých situacích , budou umět přivolat pomoc sobě i jiným, budou dobrými rádci mladším dětem, ale i dospělým.

Završením teoretické části „ Hasíka “ bude návštěva hasičské zbrojnice , spojená s prohlídkou požární techniky, s výkladem a praktickými ukázkami celého složitého systému požární ochrany obyvatelstva.

Jako velké plus  tohoto vzdělávacího programu vidíme v osobní účasti profesionálního hasiče, který žáky zaujal výkladem i vystupováním.

Děkujeme proto Jakubu Vilušínskému a Hasičskému sboru v Nové Pace za zorganizování tohoto výukového programu.

D.Rejmontová a J.Lánská