24.11. absolvovaly  3.třídy  dvě  hodiny ,,Etikety stolování“. Děti si vyzkoušely nejen jak držet příbor, správně ho používat, ale i jak připravit slavnostní prostírání stolu. Praktickou součástí hodiny byl také příchod do restaurace, posazení ke stolu či dodržování hygienických pravidel při stolování. Mgr.Radka Drobná, lektorka, pochválila děti za pozornost a za dobré zvládnutí úkolů. Tato dvouhodinovka navázala na loňský celoplošný projekt ,,Zdravá pětka“,který byl zaměřen na zdravou výživu dětí mladšího školního věku. Nezbývá než doufat, že vyzkoušené dovednosti budou děti používat i ve školní jídelně a v domácím prostředí.