Jednotlivé dotazníky v rámci komunitního plánování jsou určeny pro RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽ ŽIJÍCÍ NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU NOVÉ PAKY.

Dotazník pro děti 9 – 11 let
Dotazník pro děti a mládež 12 let  –  1,2 ročník střední školy
Dotazník pro rodiče s dětmi