V rámci prevence, získání informací, či hledání pomoci, doporučujeme internetové stránky http://www.ditekrize.cz/. Zvláště pak doporučujeme- Brožura – RIZIKA KYBERPROSTORU