Na Základní škole Komenského  pracujeme na anglickém projektu v rámci grantu Comenius s názvem Health is Wealth – Healthy People For a Prosperous Europe (Zdraví je bohatství).  Našimi partnery jsou školy ze španělského Ovieda, holandského Zwolle, polského Kornowace, tureckého Istanbulu, anglického města Hull a lotyšského Balvi.

Učitele a jejich studenty jsme na konci října přivítali u nás ve škole, kde jsme připravili bohatý program.  Žáci prezentovali práce, které se týkaly zdravého životního stylu, dozvěděli jsme se o trzích ovoce a zeleniny v okolích škol, zhlédli jsme videa, jež ukazovala sklízeň na školních pozemcích. Naši žáci ukázali studentům z ciziny interiér ZŠ Komenského, skupinky se pak účastnily výuky ve třídách. Při prohlídce tříd, sportovní haly a odborných učeben učitelé nešetřili chválou. Vysoce hodnotili nejen technické vybavení, ale i výzdobu a celkovou příjemnou atmosféru našeho vzdělávacího zařízení.  Se studenty a učiteli jsme si také prohlédli Klenotnici, Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie či Třídičku odpadů na Přibyslavi. Dále jsme podnikli celodenní výlet do Harrachova, kde nás čekala prohlídka skláren a cesta k Mumlavským vodopádům.

Program byl pestrý, vznikla nová přátelství, k výměně zkušeností z pedagogické práce došlo i mezi učiteli. Dospělí i studenti přijali s povděkem vše nabídnuté, velmi si pochvalovali ubytování v rodinách. Tímto děkuji rodinám, které ubytovali žáky z ciziny, kolegům za pomoc a vedení školy za podporu.

Katka Krsková