V letošním školním roce jsme se přihlásili do výzvy MŠMT č.22 – Šablony pro MŠ a ZŠ.

V rámci jednotlivých šablon byla vybrána tato témata:

  1. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  2. Tandemová výuka na ZŠ
  3. Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  4. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  5. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
  6. CLIL ve výuce na ZŠ

 

Všechny tyto aktivity přinesly mnoho pozitivního ve prospěch žáků. Žáci se pravidelně zúčastňují doučování prakticky ve všech předmětech. Velice dobře je hodnocena i vzájemná spolupráce učitelů v jednotlivých předmětech, kdy vyučující v rámci hospitací získávají nové poznatky od svých kolegů. Někteří učitelé jsou zapojeni do šablony CLIL ve výuce. V rámci této aktivity část vyučovací hodiny odučí v anglickém jazyce.

Tento projekt končí k 31. 8. 2018.  MŠMT již vyhlásilo další výzvu, ve které jsou obdobné šablony. Škola je již připravena přihlásit se do tohoto projektu, který může započít

od 1. 9.  2018.