AMOS-INO

Naše škola se zapojila do operačního programu, jehož cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Vzhledem k zaměření školy – Základní škola s rozšířenou výukou informatiky, je projekt primárně zaměřen na Inovaci a zkvalitnění výuky pomocí ICT a vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.

Dílčí cíle a způsob řešení zahrnují:

  • Vytvoření osmi interaktivních učeben
  • Pořízení devíti notebooků pro připojení k interaktivní technice a přípravu výukových materiálů
  • Celkové rozšíření z 2 interaktivních míst na 10 (9x první a druhý stupeň, 1x Praktická škola).
  • Paralelní výbava tříd moderních technikou, každé dvě třídy v ročníku získají jedno interaktivní místo, které budou společně využívat.
  • Integrace ICT do standardní výuky a snížené vytížení v počítačové učebně. Možnost využít výukových programů, internetu, multimédií, filmů pro zvýšení kvality vzdělávacího procesu.
  • Podpora výuky digitálního zpracování videa a obrazu pořízení dvou videokamer, střihového softwaru.
  • Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků proškolením pro práci s ICT a přípravou interaktivní materiálů pro výuku (DUMy).
  • Modernizace webového portálu školy pro potřeby projektu

Financování projektu

Celková výše schválené žádosti ZŠ Nová Paka Komenského je 2 051 682,- Kč s DPH.

Projekt je plně financován z prostředků Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o maximální možnou výši dotace danou počtem žáků na škole.

EU peníze školám

EU peníze školám